Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Jesus Kristus är Kungars Kung och Herrars Herre


Gud existerar och är alltid närvarande. Skapelsen och den vackra naturen är ett bevis på hans gudomliga makt. Han har skapat dig och mig och det är underbart att ha en relation till honom. Jesus Kristus är Guds son Messias. Genom honom kan du få dina synder förlåtna och få evigt liv. Prisa Jesus!


Text och foto: Carl Grinde Datum: 6 November 2014
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 28 Oktober 2019

Mitt fb konto är blockerat Titta här.




Nya sidor
Dörren till uppryckelsen stängs!
Jesus och de utslagna
Bekännelse och omvändelse från synd
Blåkopia för den nya världsordningen
Sista dagars varningar
Ett personligt brev - Carl Grinde
Temple Cleanse Diet
Fasting food
Evigt hopp i Kristus
Fake news, falska profeter



Sista utropet - flighten stängs!

Porten till uppryckandet stängs! Sök Guds ansikte, be och omvänd dig från dina synder!
Jag får detta meddelande så tydligt från Herren: Tiden är ute.
Guds folk kommer tas till himlen. Varning: Inte alla kristna kommer att tas med.
Här är Sidan om uppryckandet - last call





Kristi brud förbered för bröllop!
Texten ovan är ett meddelande som jag fick i en dröm i mitten av oktober. Herren är väldigt nära! Jesus kommer att visa sig och ta oss upp till himlen mycket snart! Förbered dig. Få ditt liv i ordning. Förhärliga Gud med ditt liv. Förbered dig på upptagandet till bröllopsfesten i himlen!
Här är sidan om Lammets bröllopssmåltid





Ett bra bönliv
En sida om hur man får ett bra böneliv och gör bön till en del av sin dagliga rutin. Bön är gemenskap med Gud när vi spenderar tid med honom, ärar hans namn och uppmärksammar honom, tackar honom, gläder oss över honom, frågar honom om råd, ber om skydd och hjälp. Man kan också ha en tyst kommunikation med Gud i sitt hjärta. En nyckel för att få intimitet med Gud är att ge honom tid och plats. Gud vill att vi ska vara hungriga efter honom, längta efter honom.
Här är sidan om ett liv i bön.





Att söka Gud genom fasta och bön
Fasta är ett sätt att ödmjuka sig inför Herren. Fasta är ett sätt att öka sin disciplin och sitt tålamod. Sök Gud genom fasta och bön. Fasta och att äta hälsosamt är också sätt att ta hand om vår kropp som är ett tempel för den Helige Ande. Om vi försakar och lägger undan vissa saker kan vi förbereda mer tid för Gud i våra liv.
Ägna mer tid åt Gud och mindre tid på världslig TV, videospel, din smartphone.
Här är sidan om att Söka Gud genom fasta och bön.





En plats för bön
Sök Guds ansikte. Gå ut i naturen. Stäng av TVn och mobiltelefonen. Läs Bibeln dagligen. Prisa Herren Jesus Kristus för hans kärlek och offer för oss. Prisa Gud för skönheten i världen. Det finns så mycket harmoni att upptäcka i naturen. Var kreativ. Hitta din egen favoritpats för bön.
Här är sidan om en plats för bön.





Jesus Kristus är vår överstepräst
"har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt." Hebreerbrevet 9:26.
Det kristna budskapet är fantastiskt. Guds son - Jesus Kristus offrade sig för att rädda mänskligheten från Guds straff över våra synder och brott. Jesus dog och återuppstod, han lever idag, Han älskar dig.
Läs mer här om Jesus Kristus.





Påsk - Guds nya förbund
Våra synder är förlåtna genom Jesus Kristus - Guds heliga Påsklamm. Påsken är firandet av Messias - Jesus Kristus, Guds Son, som dog och tog straffet för världens synder. Alla människor som tillhör honom kommer att få evigt liv med honom och Fadern i himlen. Jesus Kristus förutsades i de judiska heliga skrifterna.
Här är sidan om Påsken.





Underbara Julhymner
Evangelium om Jesus Kristus

Andliga Julsånger, körer, opera
Jesus Kristus är Messias - vår frälsare
Jesus födelse Bethlehem
Jesus gav sitt liv
Jesu Krisi uppståndelse
Jesus Kristus är vår överstepräst
Matteus utvalda Bibelord
Markus utvalda Bibelord
Lukas utvalda Bibelord
Johannes utvalda Bibelord





Kristen skapelsetro, kristna organizationer, artiklar och videos
Perry Stone Nick Bitakis
David Pawson.com Derek Prince
Ian McCormack i London Keith Moore
aglimpseofeternity.org John Van Dinther
Bibeln Guds ord David Pawson
kingdomwarriors.com derekprince.org
yah-tube.com Tony Kemp Maurice Sklar
Ian McCormack heaven visit John S. Torell Army of Jesus Kathryn Kuhlman creationtoday.org Dean Braxton
Hitta fler länkar här





Uppryckandet av församlingen
Jesus kommer snart tillbaka för att hämta sina sanna barn upp till himmlen. Dagen är nära. Ge ditt liv till Jesus Kristus.
Perry Stone om uppryckelsen
"Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov." Uppenbarelseboken 3:10
Läs mer om uppryckelsen här






Guds sanna barn förda till paradiset
Den största händelsen någonsin kommer att inträffa. Guds sanna barn kommer att ryckas upp till paradiset. Detta kommer att hända allt i ett ögonblick som det står skrivet i Bibeln. Efter denna enorma händelse börjar de stora vedermödorna som nämns i Bibeln.
När Guds barn är borta kommer det att bli fruktansvärda tider här på jorden. Det kommer att bli den absolut värsta perioden i världshistorien.
Läs mer om uppryckelsen här






Gud din Helige, din skapare
För de som söker Gud det finns hopp. Gud är verklig. Och han är full av barmhärtighet. Han skapade oss och han älskar oss väldigt mycket. Han vill ha vårt sällskap. Han längtar efter dig. Han älskar dig. Han har skapat den underbara värld vi lever i. Många vackra bilder av skapelsen.
Läs mer om Guds namn här.








Hymner, lovsånger, gospel
Take The Lord With You annan version
On Christ the Solid Rock
Glorious Freedom
Here at this table
Rain Down
Days of Elijah
On bended knee I come
Have You Seen Jesus My Lord?
The Fathers song
We're Almost Home
Only Jesus
Hitta mer musik här




Att äta hälsosamt
En sida om hälsosam kost, viktminskning och lågkolhydrats kost - low carb. Eftersom vår kropp är ett tempel för den helige Ande är det viktigt att veta hur man ska äta bra. Ju mer medveten du blir om hur maten påverkar din hälsa, desto bättre äter du och du mår mycket bättre och du har möjlighet att tjäna vår Herre Jesus Kristus mycket bättre! All ära till Gud Fadern, Sonen och den helige Ande!
Här är sidan om att äta hälsosamt.



Guds vrede och dom över världen
Stängningstimmen för denna tidsålder är här. Guds straffdomar kommer snart att börja över hela Jorden. Många är vi som tror att Gud strax kommer att rycka upp sin församling till himlen och därigenom skona vissa från de fruktansvärda prövningar som komma skall. Vi ska alla en dag även stå inför Guds domstol och bli prövade. Somliga kommer att bli frikända. Andra kommer att bli dömda.
Här är sidan om Guds domar över världen






Avfallet, upproret i de sista dagarna
Det våldsamma upproret, avfallet har nu inträffat. Vi lever i det. Detta är ett tydligt tecken på att antikrists framträdande och församlingens upptagande till paradiset är mycket nära.
Läs mer om avfallet, upproret här







Skördetid - RÖD SKARP VARNING!
Guds skörd är nära. Änglarna kommer snart och tar alla Guds barn till paradiset. Uppryckelsen är nära! Bekänn Jesus Kristus som din Herre och frälsare, bli döpt i hans namn. Ångra dina synder! Vänd dig bort från dina synder! Tiden är kort! Sprid evangeliet till andra.
Läs mer om skördetiden här







Varningar i den yttersta tiden
Varningar om konsekvensen av uppsåtlig synd, uppmuntran till helighet, som kristna ska vi behaga Gud och leva heliga liv. Herren är på väg att ta med sina sanna barn upp till paradiset. Efter denna händelse kommer Guds vrede och domar att hällas ut över jorden. Förbered dig för uppryckelsen. Bli inte lämnad kvar.
Läs mer om de sista dagarna här.





Bibelverser om helvetet
onecanhappen.wordpress.com
christiancourier.com
jesus-is-savior.com
kingjamesbibleonline.org
kingjamesbibleonline.org/2
Matteus 25-46
Carl Grindes varnings video
Carl Grindes varnings video engelska
(Streaming startar snabbare med internet Explorer)
Läs mer om helvetet här





Jesus älskar dig men älskar du Jesus?
Efter döden kommer vi alla att dömas av Gud. Var kommer du att tillbringa evigheten? Idag pratar man aldrig om helvetet, Guds dom över synden, livet efter döden etc. Gud beskrivs ofta som en slags energi, en opersonlig kraft. Folk säger att helvetet inte existerar, att synden är inte så allvarlig. Detta är inte sant. Vänd tillbaka till Gud nu. Omvänd dig från din synd. Nu har du chansen. Rädda dig själv. Bedra inte dig själv. Ett liv med Jesus är bättre än ett liv i synd. Om du fortsätter i synd kommer du också skörda frukterna av dina synder. Det kommer att bli bitter frukt. Och helvetet är verkligt. Gud har förändrat mitt liv. Han kan förändra ditt, om du älskar honom, litar på honom och lyder honom.

Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han ska bli älskad av min Fader, och jag ska älska honom och jag ska uppenbara mig för honom.»
Johannes 14:21

Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.
Johannes 14:23

Om ni håller mina bud, så förbliver ni i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.
John 15:10

Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud
1 Joh 2: 3

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
1 Joh 5: 3

Och däri består kärleken, att vi vandrar efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att ni ska vandra i kärleken, enligt vad ni har hört från begynnelsen.
2 Joh 1: 6


"De skall älska njutning i stället för Gud "...
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
2 Timoteus 3: 1-4

Guds profetiska varning via Stanley Frodsham: Ni har känt min kärlek, men ni har inte känt Min vrede
"Min vrede skall manifesteras över all ogudaktighet. Den skall komma med stor intensitet. Du har känt min kärlek, men har inte känt min vrede. Mina domar är bokstavliga och inte en sak att lätt förbise. Inse allvaret i Mina domar och Min intensiva vrede mot synden i mitt hushåll. Mina domar skall börja i mitt hus. För jag skall rena Mitt hus att inte vara delaktig av Min vrede mot missgärningar städerna. Innan jag besöker nationerna börjar domen i Mitt hus. "
pentecostalpioneers.org/propheticwarning

24 Juli 2019 video med Carl Grinde - om uppryckandet av församlingen och helvetet
I slutet ber jag och säger "Abrahams, Jakobs och Isaks Gud. Israels Herre." Det ska naturligtvis vara "Abrahams Isaks och Jakobs Gud. Israels Herre").
En video med Carl Grinde. (3,4 GB kan ta ett tag att ladda ner.)

5 Oktober 2018 video med Carl Grinde - om uppryckandet av församlingen och helvetet
A video med Carl Grinde. (1,78 GB kan ta ett tag att ladda ner.)

29 Januari 2018 video med Carl Grinde - Varningar vid tidens slut
A video med Carl Grinde. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Video med mig Carl Grinde 18 April 2017 om uppryckandet av församlingen
En video med Carl Grinde Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Video med mig Carl Grinde 7 Januari 2017 om min Isreal resa och andra saker
En video med Carl Grinde Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Video med mig Carl Grinde 2016 05 19 om den nya världsordningen, vilddjurets märke etc
En video med Carl Grinde 2016 05 19 om den nya världsordningen, vilddjurets märke etc. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Video med mig Carl Grinde 2016 05 14
En video med Carl Grinde 2016 05 14, ca 14 minutes vittnesbörd. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Ny video med mig Carl Grinde 24 September 2015, 30 minuters vittnesbörd
En video med Carl Grinde 24 September 2015 på engelska. 30 minutes vittnesbörd. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Ny video med mig Carl Grinde 21 Sept, ca 20 min vittnesbörd
En video med Carl Grinde 21 September 2015 på Svenska. Ca 20 minuters vittnesbörd. Videon laddas fortare med webbläsaren internet explorer.

Video med mig om omvändelse från synd, att lämna en homosexuell livsstil och den nya världsordningen
En video om omvändelse från synd, att lämna en homosexuell livsstil och den nya världsordningen 30 jul 2015 och jag predikar på engelska, det är över en timme lång. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.
En korrigering, det konstiga anfallet med hicka jag fick varade inte i två hela dagar konstant men det var mer eller mindre en hel dag kraftig och tät, lite som kramp och återkom även dagen därpå. Sedan var det över.

Uppdaterings video om mitt liv, över en timmes predikan
En uppdaterings video om mitt liv Januari 2015 och jag predikar, den är över en timme lång, på engelska. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

Ny video med mig Carl Grinde från 28 Juli 2015
En video Carl Grinde Juli 2015 på engelska. Streaming börjar fortare med webbläsaren internet explorer.

It Is Finished! Pastor Nick Bitakis NLCFOP. Väldigt kraftfull predikan!!!
https://www.youtube.com/user/louadamek

Tony Kemp supernatural foundations
youtube.com/tony+kemp+supernatural+foundations

IF YOU DO THIS, GODS GLORY WILL COME! Michael Yeager
https://www.youtube.com/channel

Paul Washer
https://www.youtube.com/watch?v=MlC83WGNjAI

How to be filled with the Holy Spirit. Kathryn Kulman
https://www.youtube.com/watch?v=P9oz81H7o9w

David Pawson The True God and The True Gospel 1000
https://www.youtube.com/watch?v=XQ3XnhIhkUY

Once Saved Always Saved - David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=Vy3tSIg7Gi0

The True God and the True Gospel - David Pawson
https://www.youtube.com/watch?v=WvvisCN1juk

David Pawson.com
http://www.davidpawson.com

Grace: Saving, Sovereign and Free
https://www.youtube.com/watch?v=akC02BnAeTo

Jesus kommer snart Hur, var, när - Hans Jansson
https://www.youtube.com/watch?v=lcNLW94Qfak

A promise for those who seek god (Paul Washer)
https://www.youtube.com/watch?v=MlC83WGNjAI

(Derek Prince) Do You Fear God
https://www.youtube.com/watch?v=E9RV4K2pf1U

Howard Pittman's Testimony
https://www.youtube.com/watch?v=1TjIyXJoJOw

En ny sida här om Fariseism och religiös stolthet
god96.html



tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Tro och omvändelse, syndaförlåtelse och nåd. Jag är en förlåten syndare.
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt