Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Den heliga Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden


Gud består av tre personer, ändå är han En.
Namn på Gud och Jesus i Bibeln: Abrahams Gud Överstepräst Den Allsmäktige Alfa och Omega Forntida av dagar Upphovet till evig frälsningText: Carl Grinde Datum: 20 November 2013
Foto: pixabay.com
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad March 11 2019


Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Johannes 1:14


Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.
Johannes 14:15-17


Jag och Fadern äro ett.»
Johannes 10:30


Jesus namn i Bibeln -Yeshua", "Yahshua
http://www.yashanet.com/library/Yeshua_or_Yahshua.htm
http://www.jewsforjesus.org/answers/jesus/names
http://www.revelations.org.za/WhoisGod3.htm
http://www.jesus.org/is-jesus-god/names-of-jesus/yeshua
http://www.seedofabraham.net/jesusyeshua.html
http://www.seekgod.ca/htwhatsinaname.htm

Olika namn på Gud i bibleln: Elohim, Adonai, Jehovah/Yahweh etc
http://www.characterbuildingforfamilies.com/names.html
http://christianity.stackexchange.com/questions/695/what-are-
http://www.agapebiblestudy.com/documents/the%20many%20names%20of%20god.htm
https://bible.org/article/names-god
http://www.blueletterbible.org/study/misc/name_god.cfm
http://www.biblegateway.com/blog/2013/05/the-names-of-god-bible-now-a
http://www.holybible.com/resources/names_of_lord.htm
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Names-of-God/
http://christiananswers.net/dictionary/namesofgod.html
http://www.searchingthescriptures.net/main_pages/answering_cults
http://www.jesusislord.org/names/the_names_of_God.htm
http://www.allaboutgod.com/names-of-god.htm
http://cms.intervarsity.org/studentsoul/item/names-of-god
http://www.jollynotes.com/the-names-of-god-and-meanings
http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2013/10/17/7-powerful-bib
http://www.whatchristianswanttoknow.com/21-amazing-bible-verses-about-god
http://www.pray-the-scriptures.com/prayingthenamesofgod/thename
http://www.ldolphin.org/names.html
http://www.openbible.info/topics/god_knows_your_name
http://www.openbible.info/topics/god_the_father
https://www.icr.org/nameofchrist
http://www.compellingtruth.org/names-of-God.html
http://www.theworkofgod.org/Library/Trinity/AbbaScrp.htm
http://www.thoughts-about-god.com/meditating/sg_gods_sufficiency.html

Hur kan Gud vara både en och tre?
https://www.youtube.com/watch?v=hnn7-sgpZ8s

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteus 28:19


Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
Johannes 14:26


Dr Myles Munroes predikan: Guds treenighet
https://www.youtube.com/watch?v=ZY6pIoHqbLM

"Treenigheten" predikan av Dr. Bob Utley
https://www.youtube.com/watch?v=2z7GJasKLfg

Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bibeln lär att det endast finns en Gud, ändå är han tre personer. Detta är svårt för oss att helt förstå.
Jag har hört en liknelse om treenigheten och vatten. Vatten kan anta flera olika former och skepnader med skillda egenskaper nämligen snö, is, ånga och vatten. Men det ändå samma beståndsdelar. Det är ändå alltid vatten.
http://www.creationtoday.org/about/statement-of-faith
http://christiananswers.net/q-eden/edn-t002.html
http://www.clarifyingchristianity.com/trinity.shtml
http://www.ewtn.com/library/theology/trinity.htm
http://www.amazingfacts.org/media-library/book/e/77/t/the-trinity.aspx
http://www.jesus.org/is-jesus-god/holy-trinity
http://carm.org/trinity
http://christian-oneness.org/about-God/chapter7.html
http://www.answering-islam.org/Trinity/trin3.html
http://www.bible-knowledge.com/trinity-god-jesus-holy-spirit
http://www.gospelway.com/god/persons_godhead.php
http://www.christianbiblereference.org/faq_trinity.htm
http://www.trusting-in-jesus.com/Trinity.html
http://carm.org/christian-doctrine
http://carm.org/what-trinity
http://apologeticsuk.blogspot.se/2012/01/trinity-defended.html
http://christmycovenant.com/?p=7811
http://reformedbaptistdaily.wordpress.com/tag/trinity/
http://www.arcapologetics.org/articles/article16.htm
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt