Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans,
och en liten pojke ska valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

1 Mosebok - kapitel 39-43


Om Josefs liv i Egypten, hur han tjänstgjorde i Potifars hem. Han blir felaktigt fängslad, han tolkar Faraos drömmar om sju bördiga år och de sju hungeråren. Efter detta släpps han från fängelset och blir Faraos närmaste rådgivare och förman över hela Egypten, direkt under Farao. Sju bördiga år kommer följt av sju de hungeråren. Svält utbryter i Kanaan och Josefs bröder kommer till Egypten för att köpa säd.
1 Mosebok - kapitel 39-43

Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 2 April 2016
1917 års Bibelöversättning översatt till modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 8 April 20161 Mosebok 39
Och Josef fördes ner till Egypten; och Potifar, som var hovman hos Farao och hövitsman för drabanterna, en egyptisk man, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit ned.
Och HERREN var med Josef, så att han blev en lyckosam man. Och han vistades i sin herres, egyptierns, hus;
och hans herre såg att HERREN var med honom, för allt vad han gjorde lät HERREN lyckas väl under hans hand.
Och Josef fann nåd för hans ögon och fick betjäna honom. Och han satte honom över sitt hus, och allt vad han ägde lämnade han i hans vård.
Och från den stund då han hade satt honom över sitt hus och över allt vad han ägde, välsignade HERREN egyptierns hus, för Josefs skull; och HERRENS välsignelse vilade över allt vad han ägde, hemma och på marken.
Därför överlät han i Josefs vård allt vad han ägde, och sedan han hade fått honom till sin hjälp, bekymrade han sig inte om något, utom maten som han själv åt. Men Josef hade en skön gestalt och var vacker att se på.
Och efter en tid hände sig att hans herres hustru kastade sina ögon på Josef och sade: »Ligg hos mig.»
Men han ville inte, utan sade till sin herres hustru: »Se, alltsedan min herre har tagit mig till sin hjälp, bekymrar han sig inte om något i huset, och allt vad han äger har han lämnat i min vård.
Han har i detta hus inte större makt än jag, och inget annat har han förbehållit sig än dig endast, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?»
Och fastän hon talade så dag efter dag till Josef, hörde han ändå inte på henne och ville inte ligga hos henne eller vara med henne.
Men en dag då han kom in i huset för att göra sina sysslor, och ingen av husfolket var närvarande därinne,
tog hon honom i manteln och sade: »Ligg hos mig.» Men han lämnade manteln i hennes hand och flydde och kom ut.
Då hon nu såg att han hade lämnat sin mantel i hennes hand och flytt ut,
ropade hon på sitt husfolk och sade till dem: »Sen här, han har fört hit till oss en hebreisk man, för att han skulle locka oss till lösaktighet. Han kom in till mig och ville ligga hos mig; men jag ropade med hög röst.
Och när han hörde att jag höjde upp min röst och ropade, lämnade han sin mantel kvar hos mig och flydde och kom ut.»
Och hon lät hans mantel ligga kvar hos sig, till dess hans herre kom hem;
då berättade hon för honom samma sak; hon sa: »Den hebreiske tjänaren som du har fört hit till oss kom in till mig, och ville locka mig till lösaktighet.
Men då jag höjde upp min röst och ropade, lämnade han sin mantel kvar hos mig och flydde ut.»
När nu hans herre hörde vad hans hustru berättade för honom, nämligen att hans tjänare hade betett sig mot henne på detta sätt, blev hans vrede upptänd.
Och Josefs herre tog honom och lät sätta honom i det fängelse där kungens fångar satt fängslade; där fick han då vara i fängelse.
Men HERREN var med Josef och förskaffade honom ynnest och lät honom finna nåd hos föreståndaren för fängelset.
Och föreståndaren för fängelset lät alla fångar som satt i fängelset stå under Josefs uppsikt; och allt vad där skulle göras, det gjordes genom honom.
Föreståndaren för fängelset tog sig alls inte av något som Josef hade om hand, eftersom HERREN var med honom; och vad han gjorde, det lät HERREN lyckas väl.
1 Mosebok 39

1 Mosebok 40
En tid härefter hände sig att den egyptiska kungens munskänk och hans bagare försyndade sig mot sin herre, kungen av Egypten.
Och Farao blev förtörnad på sina två hovmän, överste munskänken och överste bagaren,
och lät sätta dem i förvar i drabanthövitsmannens hus, i samma fängelse där Josef satt fången.
Och hövitsmannen för drabanterna anställde Josef hos dem till att betjäna dem; och de satt där i förvar en tid.
Medan nu den egyptiske kungens munskänk och bagare satt fångna i fängelset, hade de båda under samma natt var sin dröm, vardera med sin särskilda betydelse.
Och när Josef om morgonen kom in till dem, fick han se att de var bedrövade.
Då frågade han Faraos hovmän, som med honom satt i förvar i hans herres hus: »Varför ser ni så sorgsna ut i dag?»
De svarade honom: »Vi har haft en dröm, och det finns ingen som kan uttyda den.» Josef sade till dem: »Att ge uttydningen är ju Guds sak; tala om drömmen för mig.»
Då talade överste munskänken om sin dröm för Josef och sade till honom: »Jag drömde att ett vinträd stod framför mig;
på vinträdet var tre rankor, och knappt hade det skjutit skott, så slogo dess blommor ut och dess klasar buro mogna druvor.
Och jag hade Faraos bägare i min hand, och jag tog druvorna och pressade ut dem i Faraos bägare och gav Farao bägaren i handen.»
Då sade Josef till honom: »Detta är uttydningen: de tre rankorna betyder tre dagar;
om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får ge Farao bägaren i handen likasom förut, då du var hans munskänk.
Men tänk på mig, när det går bra för dig, så att du gör barmhärtighet med mig och nämner om mig för Farao och skaffar mig ut från detta hus;
för jag är med orätt bortförd från hebréernas land, och inte heller här har jag gjort något varför jag borde sättas i fängelse.»
Då nu överste bagaren såg att Josef hade gett en god uttydning, sade han till honom: »Jag hade också en dröm. Jag drömde att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud.
Och i den översta korgen fanns bakverk av alla sorter, sånt som Farao brukar äta; men fåglarna åt ur korgen på mitt huvud.»
Då svarade Josef och sade: »Detta är uttydningen: de tre korgarna betyder tre dagar;
om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och taga det av dig; han ska upphänga dig på trä, och fåglarna ska äta ditt kött.»
På tredje dagen därefter, då det var Faraos födelsedag, gjorde han ett gästabud för alla sina tjänare. Då upphöjde han, bland sina tjänare, såväl överste munskänkens huvud som överste bagarens.
Han insatte överste munskänken åter i hans ämbete, så att han fick ge Farao bägaren i handen;
men överste bagaren lät han upphänga, som Josef hade sagt dem i sin uttydning.
Men överste munskänken tänkte inte på Josef, utan glömde honom.
1 Mosebok 40

1 Mosebok 41
Två år därefter hände sig att Farao hade en dröm. Han drömde att han stod vid Nilfloden.
Och han såg sju kor, vackra och feta, stiga upp ur floden, och de betade i vassen.
Sedan såg han sju andra kor, fula och magra, stiga upp ur floden; och de ställde sig bredvid de förra korna på stranden av floden.
Och de fula och magra korna åt upp de sju vackra och feta korna. Därefter vaknade Farao.
Men han somnade åter in och såg då i drömmen sju ax, frodiga och vackra, växa på samma strå.
Sedan såg han sju andra ax skjuta upp, tunna och svedda av östanvinden;
och de tunna axen uppslukade de sju frodiga och fulla axen. Därefter vaknade Farao och fann att det var en dröm.
Då han nu om morgonen var orolig till sinnes, sände han ut och lät kalla till sig alla spåmän och alla visa i Egypten. Och Farao berättade sina drömmar för dem; men det fanns ingen som kunde uttyda dem för Farao.
Då talade överste munskänken till Farao och sade: »Jag måste i dag påminna om mina synder.
När Farao en gång var arg på sina tjänare, satte han mig tillsammans med överste bagaren i fängelse i drabanthövitsmannens hus.
Då hade vi båda, jag och han, under samma natt en dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda betydelse.
Och jämte oss var där en ung hebré, som var tjänare hos hövitsmannen för drabanterna. Vi berättade våra drömmar för honom och han uttydde dem för oss; efter som var och en hade drömt gav han en uttydning.
Och så som han uttydde för oss, så gick det. Jag blev åter insatt på min plats, och den andre blev upphängd.»
Då sände Farao och lät kalla Josef till sig; och man skyndade att föra honom ut ur fängelset. Och han lät raka sig och bytte om kläder och kom inför Farao.
Och Farao sade till Josef: »Jag har haft en dröm, och det finns ingen som kan uttyda den. Men jag har hört sägas om dig, att om bara du får höra en dröm, kan du uttyda den.»
Josef svarade Farao och sade: »I min makt står det inte; men Gud ska ge Farao ett lyckosamt svar.»
Då sade Farao till Josef: »Jag drömde att jag stod på stranden av Nilfloden.
Och jag såg sju kor stiga upp ur floden, feta och vackra, och de betade i vassen.
Sedan såg jag sju andra kor stiga upp, avfallna och mycket fula och magra; i hela Egyptens land har jag inte sett några så fula som dessa.
Och de magra och fula korna åt upp de sju första, feta korna.
Men när de hade sväljt ner dem, kunde man inte märka att de hade sväljt ner dem, utan de förblev fula som förut. Därefter vaknade jag.
Åter drömde jag och såg då sju ax, fulla och vackra, växa på samma strå.
Sedan såg jag sju andra ax skjuta upp, förtorkade, tunna och svedda av östanvinden;
Då sade Josef till Farao: »Faraos drömmar har en och samma betydelse; vad Gud ämnar göra, det har han förkunnat för Farao.
De sju vackra korna betyder sju år, de sju vackra axen betyder också sju år; drömmarna har en och samma betydelse.
Och de sju magra och fula korna som steg upp efter dessa betyder sju år, så också de sju tomma axen, de som var svedda av östanvinden; sju hungerår ska nämligen komma.
Detta menade jag, när jag sade till Farao: Vad Gud ämnar göra, det har han låtit Farao veta.
Se, sju år ska komma med stor bördighet över hela Egyptens land.
Men efter dem ska sju hungerår inträffa, sådana, att man ska glömma all den förra bördigheten i Egyptens land, och hungersnöden ska förtära landet.
Och man ska inte ha något minne av den förra bördigheten i landet, för den hungersnöds skull som sedan kommer, för den ska bli mycket svår.
Men att Farao har haft drömmen två gånger, det betyder att detta är av Gud bestämt, och att Gud ska låta det ske snart.
Må nu alltså Farao utse en förståndig och vis man, som han kan sätta över Egyptens land.
Må Farao göra så; må han också förordna tillsyningsmän över landet och ta upp femtedelen av avkastningen i Egyptens land under de sju bördiga åren.
Må man under dessa kommande goda år samla in allt som kan tjäna till föda och hopföra säd under Faraos tillsyn i städerna, för att tjäna till föda, och må man sedan förvara den,
så att dessa födoämnen finnas att tillgå för landet under de sju hungerår som skola komma över Egyptens land. Så ska landet inte behöva förgås genom hungersnöden.»
Det talet behagade Farao och alla hans tjänare.
Och Farao sade till sina tjänare: »Kan vi finna någon i vilken Guds Ande så är som i denne?»
Och Farao sade till Josef: »Eftersom Gud har kungjort för dig allt detta, finns ingen som är så förståndig och vis som du.
Du ska förestå mitt hus, och efter dina befallningar ska allt mitt folk rätta sig; endast däri att tronen förbliver min vill jag vara förmer än du.»
Ytterligare sade Farao till Josef: »Jag sätter dig nu över hela Egyptens land.»
Och Farao tog ringen av sin hand och satte den på Josefs hand och lät kläda honom i kläder av fint linne och hängde den gyllene kedjan om hans hals.
Och han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen, och man utropade framför honom »abrek». Och han satte honom över hela Egyptens land.
Och Farao sade till Josef: »Jag är Farao; utan din vilja ska ingen i hela Egyptens land lyfta hand eller fot.»
Och Farao gav Josef namnet Safenat-Panea och gav honom till hustru Asenat, dotter till Poti-Fera, prästen i On. Och Josef begav sig ut och besåg Egyptens land.
Josef var trettio år gammal, när han stod inför Farao, kungen i Egypten. Och Josef gick ut ifrån Farao och färdades omkring i hela Egyptens land.
Och landet gav under de sju bördiga åren avkastning i överflöd
och under dessa sju år som kom i Egyptens land samlade han in allt som kunde tjäna till föda och lade upp det i städerna. I var särskild stad lade han upp de livsmedel som man hämtade ifrån fälten däromkring.
Så hopförde Josef säd i stora mängder, som sanden i havet, till dess man måste upphöra att hålla räkning på den, eftersom det var omöjligt att hålla räkning på den.
Och åt Josef föddes två söner, innan något hungerår kom; de föddes åt honom av Asenat, dotter till Poti-Fera, prästen i On.
Och Josef gav åt den förstfödde namnet Manasse, »för», sade han, »Gud har låtit mig förgäta all min olycka och hela min faders hus.»
Och åt den andre gav han namnet Efraim, »för», sade han, »Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land».
Men de sju ymniga åren som först hade kommit i Egyptens land gick till ända;
sedan började de sju hungeråren, som Josef hade förutsagt. Och hungersnöd uppstod i alla andra länder; men i Egyptens land fanns bröd överallt.
Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till Farao efter bröd, sade Farao till alla egyptier: »Gå till Josef, och gör vad han säger er.»
När nu alltså hungersnöd var över hela landet, öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd åt egyptierna. Men hungersnöden blev allt större i Egyptens land;
och från alla länder kom man till Josef i Egypten för att köpa säd, för hungersnöden blev allt större i alla länder.
1 Mosebok 41

1 Mosebok 42
Men när Jakob fick reda på att det fanns säd i Egypten, sade han till sina söner: »Varför står ni så rådlösa?»
Och han sade vidare: »Se, jag har hört att i Egypten finnes säd; åk dit ner och köp säd åt oss, så att vi kan leva och inte dör.»
Då for tio av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten.
Men Benjamin, Josefs bror, blev inte av Jakob sänd iväg med sina bröder, för han var orolig att någon olycka kunde hända honom.
Så kom då, bland de andra, också Israels söner för att köpa säd; för hungersnöd rådde i Kanaans land.
Och Josef var den som hade att befalla i landet; det var han som sålde säd åt allt folket i landet. Då nu Josefs bröder kom dit, föll de ner till jorden på sitt ansikte inför honom.
När då Josef fick se sina bröder, kände han igen dem; men han ställde sig främmande mot dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: »Varifrån kommer ni?» De svarade: »Från Kanaans land, för att köpa säd till föda åt oss.»
Och fastän Josef kände igen sina bröder, kände de inte igen honom.
Men Josef tänkte på de drömmar som han hade drömt om dem. Och han sade till dem: »Ni är spioner, Ni har kommit för att se efter, var landet är utan skydd.»
De svarade honom: »Nej, herre, dina tjänare har kommit för att köpa säd till föda åt sig.
Vi är alla söner till en och samma man; vi är redliga män, dina tjänare är inga spioner.»
Men han sade till dem: »Jo, ni har kommit för att se efter, var landet är utan skydd.»
De svarade: »Vi, dina tjänare, är tolv bröder, söner till en och samma man i Kanaans land; men den yngste är nu hemma hos vår fader, och en är inte mer till.»
Josef sade till dem: »Det är som jag sade eder: Ni är spioner.
Och på detta sätt vill jag pröva er: så sant Farao lever, ni ska inte slippa härifrån, om inte er yngste bror kommer hit.
En av er ska åka och hämta hit er bror. Men ni andra ska stanna som fångar, för att jag så ska kunna pröva om ni har talat sanning. för om så inte är, då är ni spioner, så sant Farao lever.»
Därefter lät han hålla dem allasammans i fängelse under tre dagar.
Men på tredje dagen sade Josef till dem: »Om ni vill leva, så gör på detta sätt, för jag fruktar Gud:
Om ni är redliga män, så må en av eder, ni bröder, stanna som fånge i huset där ni har suttit fängslade; men ni andra kan fara er väg, och föra hem med er den säd som ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos er.
För sedan er yngste bror hit till mig; om så era ord visa sig vara sanna, ska ni slippa att dö.» Och de måste göra så.
Men de sade till varandra: »Helt klart har vi dragit skuld över oss genom det som vi gjorde mot vår bror; för vi såg hans själs ångest, när han bad oss om nåd, och vi ville ändå inte lyssna till honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest.»
Ruben svarade dem: »Sade jag inte till eder: 'Försynda er inte på gossen'? Men ni lyssnade inte på mig; se, därför utkrävs nu hans blod.»
Men de visste inte att Josef förstod detta, för han talade med dem genom tolk.
Och han vände sig bort ifrån dem och grät. Sedan vände han sig åter till dem och talade med dem; och han tog Simeon ut ur deras krets och lät fängsla honom inför deras ögon.
Och Josef bjöd att man skulle fylla deras säckar med säd, och lägga vars och ens pengar tillbaka i hans säck, och ge dem kost för resan. Och man gjorde så med dem.
Och de lastade säden på sina åsnor och for därifrån.
Men när vid ett viloställe en av dem öppnade sin säck för att ge foder åt sin åsna, fick han se sina pengar ligga överst i säcken.
Då sade han till sina bröder: »Mina pengar har blivit lagda hit tillbaka; se, de är här i min säck.» Då blev de utom sig av häpnad och sågo förskräckta på varandra och sade: »Vad har Gud gjort mot oss!»
När de kom hem till sin fader Jakob i Kanaans land, berättade de för honom allt vad som hade hänt dem och sade:
»Mannen som var herre där i landet tilltalade oss hårt och behandlade oss som om vi ville spionera landet.
Men vi sade till honom: 'Vi är redliga män och inga spioner;
vi är tolv bröder, samma faders söner; en är inte mer till, och den yngste är nu hemma hos vår fader i Kanaans land.'
Men mannen som var herre i landet svarade oss: 'Därav ska jag veta att ni är redliga män: lämna kvar hos mig en av er, ni bröder; ta så vad ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos er, och res iväg.
Sedan ska ni föra er yngste bror hit till mig, så kan jag veta att ni inte är spioner, utan redliga män. Då ska jag ge er bror tillbaka åt eder, och ni ska fritt få resa omkring i landet.
När de sedan tömde sina säckar, fann var och en sin penningpung i sin säck. Och då de och deras fader fick se penningpungarna, blev de förskräckta.
Och Jakob, deras fader, sade till dem: »Ni gör mig barnlös; Josef är borta, Simeon är borta, Benjamin vill ni också ta ifrån mig; över mig kommer allt detta.»
Då svarade Ruben sin fader och sade: »Mina båda söner får du döda, om jag inte för honom åter till dig. Anförtro honom åt mig, jag ska föra honom tillbaka till dig.»
Men han svarade: »Min son får inte fara dit ner med er. Hans bror är ju död, och endast han är kvar; om nu någon olycka händer honom på den resa ni vill göra, så skulle ni föra mina grå hår med sorg ner i dödsriket.»
1 Mosebok 42

1 Mosebok 43
Men hungersnöden var svår i landet.
Och när de hade förtärt den säd som de hade hämtat från Egypten, sade deras fader till dem: »Far tillbaka och köp litet säd till föda åt oss.»
Men Juda svarade honom och sade: »Mannen betygade högtidligt och sade till oss: 'Ni får inte komma inför mitt ansikte, om inte er bror är med er.'
Om du nu låter vår bror följa med oss, så ska vi fara ner och köpa säd till föda åt dig.
Men om du inte låter honom följa med oss, så vill vi inte åka, för mannen sade till oss: 'Ni får inte komma inför mitt ansikte, om inte er bror är med er.'
Då sade Israel: »Varför gjorde ni så illa mot mig och berättade för mannen att ni hade en till bror?»
De svarade: »Mannen frågade noga om oss och vår släkt; han sade: 'Lever er fader ännu? Har ni någon bror?' Då talade vi om för honom hur det var. Kunde vi veta att han skulle säga: 'För er bror hit ner'?»
Och Juda sade till sin fader Israel: »Låt ynglingen följa med mig, så vill vi stå upp och bege oss iväg, för att vi ska kunna leva och inte dö, vi själva och du och våra kvinnor och barn.
Jag vill ansvara för honom; av min hand må du utkräva honom. Om jag inte för honom åter till dig och ställer honom inför ditt ansikte, så vill jag vara en syndare inför dig i all min tid.
Sannerligen, om vi inte hade dröjt så länge, så skulle vi redan ha varit tillbaka för andra gången.»
Då svarade deras fader Israel dem: »Måste det så vara, så gör nu på detta sätt: ta av landets bästa frukt i era säckar och för det till mannen som gåva, lite balsam och lite honung, dragantgummi och ladanum, pistagenötter och mandlar.
Och ta dubbla summan pengar med er, så att ni för tillbaka dit med er de pengar som ni har fått igen överst i era säckar. Kanske var det ett ett misstag.
Ta också er bror med er, och stå upp och res tillbaka till mannen.
Må Gud den Allsmäktige låta er finna barmhärtighet inför mannen, så att han tillåter er andre bror och Benjamin att återvända med er. Men ska jag bli barnlös, så må det då ske.»
Då tog männen de nämnda gåvorna och tog med sig dubbla summan pengar, och även Benjamin, och stod upp och for ner till Egypten och trädde inför Josef.
Då nu Josef såg att Benjamin var med dem, sade han till sin hovmästare: »För dessa män in i mitt hus; och låt slakta och tillreda en måltid, för männen ska äta middag med mig.»
Och mannen gjorde som Josef hade sagt och förde männen in i Josefs hus.
Och männen blev förskräckta, när de fördes in i Josefs hus; de sade: »Det är på grund av pengarna vi förs hit in, de pengar som förra gången kom tillbaka i våra säckar; för han vill nu störta sig på oss och överfalla oss och göra oss själva till trälar och ta ifrån oss våra åsnor.»
Och de trädde fram till Josefs hovmästare och talade med honom vid ingången till huset
och sade: »Hör oss, herre. När vi förra gången var här nere för att köpa säd till föda åt oss
och sedan kom till ett viloställe och öppnade våra säckar, då fann var och en av oss sina pengar överst i sin säck, pengarna till deras fulla vikt; dem har vi nu fört tillbaka med oss.
Och vi har tagit andra pengar med oss för att köpa säd till föda åt oss. Vi vet inte vem som hade lagt pengarna i våra säckar.»
Då svarade han: »Var vid gott mod, frukta inte; det är er Gud och er faders Gud som har låtit er finna en skatt i era säckar; era pengar har jag fått.» Sedan hämtade han Simeon ut till dem.
Och han förde männen in i Josefs hus och gav dem vatten till att två sina fötter och gav foder åt deras åsnor.
Och de ställde i ordning sina skänker, till dess Josef skulle komma hem om middagen; för de hade fått höra att de skulle äta där.
När sedan Josef hade kommit hem, förde de skänkerna, som de hade med sig, in till honom i huset och föll ner för honom till jorden.
Och han hälsade dem och frågade: »Står det väl till med er fader, den gamle, som ni talade om? Lever han ännu?»
De svarade: »Ja, det står väl till med vår fader, din tjänare; han lever ännu.» Och de bugade sig och föll ner för honom.
Och när han lyfte upp sina ögon och fick se sin bror Benjamin, sin moders son, frågade han: »Är detta er yngste bror, den som ni talade om med mig?» Sedan sade han: »Gud vare dig nådig, min son.»
Men Josef bröt av sitt tal, för hans hjärta upprördes av kärlek till brorn, och han sökte tillfälle att gråta ut och gick in i sin kammare och grät där.
Därefter, sedan han hade tvättat sitt ansikte, gick han åter ut och behärskade sig och sade: »Sätt fram mat.»
Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem och särskilt för de egyptier som åt tillsammans med honom; för egyptierna få inte äta tillsammans med hebréerna; sådant är nämligen en styggelse för egyptierna.
Och de fick sina platser mitt emot honom, den förstfödde främst som den förstfödde, sedan de yngre, var och en efter sin ålder; och männen såg med förundran på varandra.
Och han lät bära till dem av rätterna på sitt bord, och Benjamin fick fem gånger så mycket som var och en av de andra. Och de drack sig glada med honom.
1 Mosebok 43Fler sidor
1 Mosebok 1-5 1 Mosebok 6-11 1 Mosebok 15-37 valda delar 1 Mosebok 39-43
1 Mosebok 44-50

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt