Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans,
och en liten pojke ska valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

1 Mosebok - kapitel 1-5


Guds ord från Bibeln om hur Gud skapade universum, Jorden, Edens lustgård, växterna, djuren och människan -skapelsens krona. Berättelsen om de första människorna: Adam och Eva och hur de var olydiga och syndade mot Gud.
Även om det nu är en fallen värld så tycker jag ändå att det är fantastiskt att vi alla är en del av Guds skapelse.
Gud har skapat dig och mig. Han älskar dig och vill ha en vänskapsrelation med dig. Han vill att du älskar honom, tillber och prisar honom som den Skapare av universum Han är. Gud är värdig att prisas!
Det står i Bibeln att denna världen ska förgås men Gud kommer skapa en ny himmel och en ny Jord. Paradiset kommer att vara underbart.
1 Mosebok - kapitel 1-5

Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 23 Mars 2016
1917 års Bibelöversättning översatt till modern svenska
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 23 Mars 20161 Mosebok 1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.
Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.
Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.»
Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.
Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.
Och Gud sade: »Låt det vatten som är under himmelen samla till en särskild plats, så att det torra blir synligt.» Och det skedde så.
Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.
Och Gud sade: »Låt jorden frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de ha sitt frö, på jorden.» Och det skedde så;
jorden frambringade grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter bar frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.
Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.
Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten, och låt de vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,
och låt de vara till ljus de på himmelens fäste som lyser över jorden.» Och det skedde så;
Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, och även stjärnorna.
Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden,
och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.
Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.
Och Gud sade: »Låt vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser; och låt fåglar flyga över jorden under himmelens fäste.»
Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, och även alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.
Och Gud välsignade dem och sade: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyllen vattnet i haven; låt också fåglarna föröka sig på jorden.»
Och det vart afton, och det vart morgon, den femte dagen.
Och Gud sade: »Låt jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.» Och det skedde så;
Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.
Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.»
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er; och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.»
Och Gud sade: »Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta ska ni ha till mat.
Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa ger jag alla gröna örter till föda.» Och det skedde så.
Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det vart afton, och det vart morgon, den sjätte dagen.
1 Mosebok 1

1 Mosebok 2
Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.
Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.
Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.
Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.
Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, för HERREN Gud hade inte låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;
men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.
Och HERREN Gud skapade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.
Och HERREN Gud planterade en lustgård i Eden österut och i den satte han människan som han hade skapat.
HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, och även kunskapens träd på gott och ont.
Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.
Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där den finns guld,
och det landets guld är gott; där finns också bdelliumharts och onyxsten.
Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.
Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.
Och HERREN Gud instruerade mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården får du fritt äta,
men av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta, för när du äter av det, ska du döden dö.»
Och HERREN Gud sade: »Det är inte bra att mannen är ensammen. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som passar honom.»
Och HERREN Gud skapade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se hur han skulle kalla dem; för såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.
Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han inte någon hjälp, sådan som passade honom.
Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.
Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, för av man är hon tagen.»
Fördenskull ska en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de ska vara ett kött.
Och mannen och hans hustru var båda nakna och de var inte blyga för varandra.
1 Mosebok 2

1 Mosebok 3
Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: »Skulle då Gud ha sagt: 'Ni ska inte äta av något träd i lustgården'?»
Kvinnan svarade ormen: »Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården,
men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: 'Ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte ska dö.'»
Då sade ormen till kvinnan: »Inte ska ni dö;
men Gud vet, att när ni äter av det, ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud och förstår vad gott och ont är.»
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav även åt sin man, som var med henne, och han åt.
Då öppnades bådas ögon, och de blev medvetna om att de var nakna; och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig.
Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården, när dagen började svalkas; då gömde sig mannen med sin hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården.
Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: »Var är du?»
Han svarade: »Jag hörde dig i lustgården; då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken; därför gömde jag mig.»
Då sade han: »Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?»
Mannen svarade: »Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt.»
Då sade HERREN Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort!» Kvinnan svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.»
Då sade HERREN Gud till ormen: »Eftersom du har gjort detta, ska du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå, och stoft ska du äta i alla dina livsdagar.
Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga den i hälen.»
Och till kvinnan sade han: »Jag ska låta dig utstå många plågor, när du blir havande; med smärta ska du föda dina barn. Men till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.»
Och till Adam sade han: »Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt: 'Du ska inte äta av det', därför ska marken vara förbannad för din skull. Med tungsam ansträngning ska du nära dig av den i alla dina livsdagar;
törne och tistel ska den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda.
I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; för av den är du tagen. för du är stoft, och till stoft ska du åter bli.»
Och mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev en moder åt allt levande.
Och HERREN Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem.
Och HERREN Gud sade: »Se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och taga även av livets träd och äta, och så leva evinnerligen.»
Och HERREN Gud förvisade honom ur Edens lustgård, för att han skulle bruka jorden, varav han var tagen.
Och han drev ut mannen, och satte öster om Edens lustgård keruberna jämte det ljungande svärdets lågor, för att bevaka vägen till livets träd.
1 Mosebok 3

1 Mosebok 4
Och mannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain; då sade hon: »Jag har fött en man genom HERRENS hjälp.»
Och hon födde åter en son, Abel, den förres broder. Och Abel blev en fårherde, men Kain blev en åkerman.
Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt HERREN.
Också Abel bar fram sin gåva, av det förstfödda i hans hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offergåva;
men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket arg, och hans blick blev mörk.
Och HERREN sade till Kain: »Varför är du arg, och varför är din blick så mörk?
Är det inte så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du inte har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.»
Och Kain talade med sin broder Abel; och när de var ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.
Då sade HERREN till Kain: »Var är din broder Abel?» Han svarade: »Jag vet inte; ska jag se efter min broder?»
Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.
Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.
När du brukar jorden, ska den inte mer ge dig sin gröda. Ostadig och flyktig ska du bli på jorden.»
Då sade Kain till HERREN: »Min missgärning är större än att jag kan bära den.
Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig ska jag bli på jorden, och så ska ske att vem som helst som möter mig, han dräper mig.»
Men HERREN sade till honom: »Nej, för Kain ska bli hämnad sjufalt, vem som än dräper honom.» Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå ihjäl honom.
Så gick Kain bort ifrån HERRENS ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.
Och Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.
Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek.
Men Lemek tog sig två hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.
Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bor i tält och höll på med boskapsskötsel.
Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader för alla dem som spelade harpa och pipa.
Men Silla födde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster var Naama.
Och Lemek sade till sina hustrur: »Ada och Silla, hör mina ord; Ni Lemeks hustrur, lyssna till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får.
Ja, sjufalt hämnad blir Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt.»
Och Adam låg med sin hustru igen, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: »Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom.»
Men åt Set föddes också en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid började man åkalla HERRENS namn.
1 Mosebok 4

1 Mosebok 5
Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.
Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blev skapade.
När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.
Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.
När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.
Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.
När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan.
Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.
När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel.
Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han åtta hundra fyrtio år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.
När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered.
Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han åtta hundra trettio år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.
När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok.
Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.
När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela.
Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.
Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.
Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom inte mer, för Gud tog honom bort.
När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek.
Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.
När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.
Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: »Denne ska trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden, som HERREN har förbannat.»
Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar.
Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.
När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.
1 Mosebok 5Fler sidor
1 Mosebok 1-5 1 Mosebok 6-11 1 Mosebok 15-37 valda delar 1 Mosebok 39-43
1 Mosebok 44-50

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt