Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.
1 Johannesbrevet 3:11

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Bilder på Jesus Kristus


Text: Carl Grinde Datum: 23 Augusti 2012
Uppdaterad 24 April 2017

Härliga Jesus
Det är verkligen inspirerande att se Jesus ansikte i så många glada och levande versioner.
Jesus Kristus är en historisk person som även icke bibliska historiska dokument skriver om. Historien kan inte förneka honom. Det var Gud i egen hög person som gick på jorden som en av oss. Han stod upp för vad som är rätt, han botade sjuka, han uppväckte de döda, han hjälpte fattiga och svaga människor, han umgicks med utstötta.
Han begick aldrig en synd eller ett brott. Han var obefläckad, klok, hänsynsfull men hade auktoritet. Folk lyssnade på honom, de följde honom och firade honom.
Han torterades av regeringen och avrättades på ett kors. Hela Jerusalem såg hans död. Jesus besegrade döden och han började leva igen 3 dagar senare. Ungefär en månad senare ville tusentals människor bli döpta i hans namn.
Varför? Varför började så många människor tro att han levde? Hela staden har just bevittnat hans död på korset på Golgata. De hade alla sett det. Något ovanligt måste ha hänt. Han började leva igen.
Den historiska människan Jesus Kristus var en version av Gud, han var Guds son, men han var samtidigt Gud själv. Jesus andliga varelse lever i dag och han tänker på dig, han älskar dig. Han vill vara vän med dig.
På grund av sin rättfärdighet, renhet och perfektion, hans lidande, död och kärlek har han möjlighet att förlåta synder. Han kan förlåta dina synder, om du accepterar honom, om du tar emot honom, om du tror på honom.


Jesus porträtt
https://ldsseminary.files.wordpress.com/
http://www.josephbrickey.com/product79.html
http://www.delparson.com/gallery.html
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1368
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1372
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1373
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1376
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2067
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2072
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2076
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2091
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2136
http://www.josephbrickey.com/product93.html
http://jesuspaintings.files.wordpress.com/2011/11/jesus-bleu-mauve.jpg
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=6592
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=6935
http://www.spotlightofpeace.com/wp-content/uploads/2010/12/Jesus-Christ1.jpg
http://goodjesuitbadjesuit.blogspot.se/2012/06/jesus-is-beautiful-jesus-is-beautiful.html
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/jesus-done-in-pencil
http://christianbackgrounds.info/christ-painting-backgrounds
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/painting-of-jesus
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/a-welcoming-jesus-christ
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/jesus-christ-in-the-courtyard
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/06/jesus-christ-pics-2101.jpg
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/06/jesus-christ-pics-2114.jpg
http://www.turnbacktogod.com/jesus-christ-wallpaper-sized-images-pic-set-21 Många bilder här
http://www.lds.org/library/display/0,4945,8555-1-4779-116,00.html Många bilder här

Jesus som barn
http://www.josephbrickey.com/media/allimages/BRICKEY_xi_JourneytoBethlehem.jpg
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=6898
http://www.restoredtraditions.com/images/view.aspx?productId=7091

Jesus herden, Jesus med barn
http://www.jesuspaintings.com/he_Leadeth_me_big%20_page.html
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=1370
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2081
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2109
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2112
http://www.christpictures.org/jesus-pictures/jesus-playing-with-children
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/07/jesus-with-children-0403.jpg

Arken med de tio budorden
http://www.jesuspaintings.com/decorative-flag_html/Ark_fire_big_flag_54.html

Jesus tvätter fötter
http://jeswinfemina.files.wordpress.com/2012/07/11.jpg
http://foundationsofmyfaith.blogspot.se/2011/09/jesus-washes-disciples-feet.html

Jesus Kristus i Getsemane bedjande
Innan Jesus blev förråd var han i Getsemane och bad. Han visste vad som skulle ske, att han skulle bli arresterad, fängslad, dömd till döden, torterad och avrättad, bli korsfäst. Hans ångest var så svår att han svettades blod.
Jesus Kristus i Getsemane
Jesus Kristus i Getsemane
Jesus Kristus i Getsemane
Jesus Kristus i Getsemane

Jesus kristus lider, han straffas för våra synder
Jesus Kristus var Guds rena och perfekta offerlamm. Han dog genom korsfästelse för att ta straffet för dina och mina synder. Han tog straffet för synderna av alla människor i hela världen, så att vi ska kunna undgå Guds straff.
Jesus Kristus - Guds rena, perfekta och heliga offerlamm

Varning, dessa länkar visar bilder av blod, torterade människor. Känsliga personer varnas!
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
Jesus lider, han straffas för våra synder
http://www.christpictures.org/jesus-crucifixion/the-pain-of-jesus
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2009/06/jesus-christ-pics-2102.jpg
http://www.josephbrickey.com/product84.html

Uppståndelsen och den tomma graven
Uppståndelsen och den tomma graven. Jesus återuppstod och besegrade döden. Han har evigt liv! Jesus Kristus sitter nu på Guds högra sida i himlen. Jesus kommer att vara vår domare på domens dag. Det blir ingen fällande dom för alla de som tillhör Jesus Kristus. Han ger evigt liv till alla sina vänner. Ja! Jesus Kristus kan ge dig evigt liv i paradiset med Gud Fadern, Skaparen.
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse
Jesus Kristus uppståndelse

Jesus botar sjuka, uppväcker de döda
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2094
http://www.daydaypaint.com/index.php?main_page=popup_image&pID=2070

Bibliska berättelser
http://www.josephbrickey.com/product78.html

Bra predikningar om Jesus Kristus
http://kingdomwarriors.com
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt