Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Bibelverser från Johannesevangeliet


Prisa Jesus Kristus, vår dyrbara Herre och Frälsare! Prisa Honom för Hans mod, Hans styrka, Hans nåd, Hans kärlek, Hans medkänsla, Hans empati, Hans rättfärdighet, Hans Helighet och Hans gudomliga renhet! Jesus är Guds levande son. Genom honom kan vi få våra synder förlåtna och få evigt liv med Gud i paradiset. Här är valda bibelverser från Johannesevangeliet.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 26 Maj 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 19 December 2015
Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn; och de har blivit födda, inte av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.
Johannes 1:12-13

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv.
Johannes 3:16


"Förbliv i mig"


Förbliv i mig, så förbliver också jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förbliver i vinträdet, så kan inte ni det heller, om ni inte förbliver i mig.
Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycket frukt; för utan mig kan ni inget göra.
Om någon inte förbliver i mig, så kastas han ut som en avbruten gren och förtorkas; och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.
Om ni förbliver i mig, och mina ord förbliver i er, så kan ni be om vad som helst, och det ska vederfaras er.
Johannes 15:4-7

Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som inte hörsammar Sonen, han ska inte få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.»
Johannes 3:36

men den tid ska komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning; för sådana tillbedjare vill Fadern ha.
Gud är ande, och de som tillber måste tillbe i ande och sanning.»
Johannes 4:23-24


Gud är ande, och de som tillber måste tillbe i ande och sanning.»
Johannes 4:23-24


Jesus sa till honom: »Stå upp, ta din säng och gå.»
Och strax blev mannen frisk och tog sin säng och gick. Men det var sabbat den dagen.
Johannes 5:8-9

Men mannen som hade blivit botad visste inte vem det var; för Jesus hade dragit sig undan, eftersom mycket folk var där på platsen. --
Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: »Se, du har blivit frisk; synda inte härefter, så att inte något värre händer dig.»
Johannes 5:13-14

Ni rannsakar skrifterna, därför att ni menar att ni har evigt liv i dem; och det är dessa som vittnar om mig.
Johannes 5:39

Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet.
Sannerligen säger jag er: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska bli levande.
För såsom Fadern har liv i sig själv, så har han även givit åt Sonen att ha liv i sig själv.
Och han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.
Förundra er inte över detta. För den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst
och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är ska uppstå till dom.
Johannes 5:24-29

Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»
Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle få; för ande var då ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
Johannes 7:38-39

Och Jesus sade: »Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som inte se ska bli seende, och för att de som se ska bli blinda.»
Johannes 9:39

Jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren.
Johannes 10:11

Jag har också andra får, som inte hör till detta fårhus; också dem måste jag dra till mig, och de ska lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.
Därför älskar Fadern mig, att jag ger mitt liv -- för att sedan ta igen det.
Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta igen det. Det budet har jag fått av min Fader.»
Johannes 10:16-18

Därefter inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var nu vinter,
och Jesus gick fram och åter i Salomos pelargång i helgedomen.
Då samlade sig judarna omkring honom och sade till honom: »Hu länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg oss det öppet.»
Jesus svarade dem: »Jag har sagt er det, men ni tror mig inte. De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittnar om mig.
Men ni tror mig inte, för ni är inte av mina får.
Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
Och jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand.
Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
Jag och Fadern äro ett.»
Då tog judarna åter upp stenar för att stena honom.
Johannes 10:22-31

Gör jag inte min Faders gärningar, så tro mig inte.
Men gör jag dem, så tro gärningarna, om ni än inte tror mig; då ska ni fatta och förstå att Fadern är i mig, och att jag är i Fadern.»
Johannes 10:37-38

Sedan han hade talat detta, sade han ytterligare till dem: »Lasarus, vår vän, har somnat in; men jag går för att väcka upp honom ur sömnen.»
Då sade hans lärjungar till honom: »Herre, sover han, så bliver han frisk igen.»
Men Jesus hade talat om hans död; de åter menade att han talade om vanlig sömn.
Då sade Jesus öppet till dem: »Lasarus är död.
Johannes 11:11-14

Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör;
och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?»
Johannes 11:25-26

Då upptändes Jesus åter i sitt innersta och gick bort till graven. Den var urholkad i berget, och en sten låg framför ingången.
Jesus sade: »Ta bort stenen.» Då sa den dödes syster Marta till honom: »Herre, han luktar redan, för han har varit död i fyra dygn.»
Jesus svarade henne: »Sade jag dig inte, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?»
Då tog de bort stenen. Och Jesus lyfte upp sina ögon och sade: »Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.
Jag visste ju förut att du alltid hör mig; men för folkets skull, som står här omkring, säger jag detta, för att de ska tro att det är du som har sänt mig.»
När han hade sagt detta, ropade han med hög röst: »Lasarus, kom ut.»
Och han som hade varit död kom ut, med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk. Jesus sade till dem: »Lös honom, och låt honom gå.»
Många judar, som hade kommit till Maria och hade sett vad Jesus hade gjort, trodde då på honom.
Men några av dem gick bort till fariséerna och omtalade för dem vad Jesus hade gjort.
Då sammankallade översteprästerna och fariséerna en rådsförsamling och sade: »Vad ska vi ta oss till? Denne man gör ju många tecken.
Om vi låter honom fortsätta så, kommer alla tro på honom, och romarna kommer då att ta ifrån oss både land och folk.»
Men en av dem, Kaifas, som var överstepräst för det året, sade till dem: »ni förstår inget,
och ni inser inte hur mycket bättre det är för er att en man dör för folket, än att hela folket förgås.»
Detta sade han inte av sig själv, utan genom profetisk ingivelse, eftersom han var överstepräst för det året; för Jesus skulle dö för folket.
Ja, inte bara »för folket»; han skulle dö också för att samla och förena Guds förskingrade barn.
Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.
Johannes 11:38-53

Sex dagar före påsk kom nu Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som av Jesus hade blivit uppväckt från de döda.
Där gjorde man då för honom ett gästabud, och Marta betjänade dem, men Lasarus var en av dem som låg till bords bredvid honom.
Johannes 12:1-2

Nu hade det blivit känt för den stora hopen av judarna att Jesus var där, och de kom dit, inte endast för hans skull, utan även för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.
Då beslöt översteprästerna att döda också Lasarus.
För för hans skull gick många judar bort och trodde på Jesus.
Johannes 12:9-11

När dagen därefter det myckna folk som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem,
tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och ropade: »Hosianna! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn, han som är Israels konung.»
Och Jesus fick sig en åsnefåle och satte sig upp på den, såsom det är skrivet:
»Frukta inte, du dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en åsninnas fåle.»
Johannes 12:12-15

Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han ska behålla det och ska ha evigt liv.
Om någon vill tjäna mig, så följer han mig; och där jag är, där ska också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så ska min Fader ära honom.
Johannes 12:25-26

Nu är min själ i ångest; vad ska jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Men, just därför har jag kommit till denna stund.
Fader, förhärliga ditt namn.» Då kom en röst från himmelen: »Jag har redan förhärligat det, och jag ska ytterligare förhärliga det.»
Johannes 12:27-28

Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste kastas ut.
Johannes 12:31

Men det fanns även bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skulle ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bliva utstötta ur synagogan.
För de skattade högre att bli ärade av människor än att bli ärade av Gud.
Men Jesus sa med hög röst: »Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig.
Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.
Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig ska förbliva i mörkret.
Om någon hör mina ord, men inte håller dem, så dömer inte jag honom; ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.
Men den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig; det ord som jag har talat, det ska döma honom på den yttersta dagen.
För jag har inte talat av mig själv, utan Fadern, som har sänt mig, han har bjudit mig vad jag skall säga, och vad jag skall tala.
Och jag vet att hans bud är evigt liv; därför, vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig.»
Johannes 12:42-50

Men han stod upp från måltiden och tog av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig.
Sedan slog han vatten i ett bäcken och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig.
Johannes 13:4-5

Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: »Förstår ni vad jag har gjort med er?
ni kallar mig 'Mästare' och 'Herre', och ni säger rätt, för jag är så.
Har nu jag, er Herre och Mästare, tvättat era fötter, så är också ni pliktiga att tvätta varandras fötter.
Jag har ju gett er ett föredöme, för att ni ska göra såsom jag har gjort mot er.
Johannes 13:12-15

Då ni vet detta, saliga är ni, om ni också gör det.
Johannes 13:17

Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra; ja, såsom jag har älskat er, så ska också ni älska varandra.
Om ni har kärlek inbördes, så ska alla därav förstå att ni är mina lärjungar.»
Johannes 13:34-35

»Låt inte era hjärtan vara oroliga. Tro på Gud; tro också på mig.
Johannes 14:1

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Johannes 14:6

Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.
Den som inte älskar mig, han håller inte mina ord; och likväl är det ord som ni hör inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.
Johannes 14:23-24

Älskar ni mig, så håller ni mina bud,
Johannes 14:15

Härefter talar jag inte mycket med er, för denna världens furste kommer. I mig finns inget som hör honom till;
Johannes 14:30

men detta sker, för att världen ska förstå att jag älskar Fadern och gör såsom Fadern har bjudit mig. Stå upp, låt oss gå härifrån.»
Johannes 14:31

Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han ska bli älskad av min Fader, och jag ska älska honom och jag ska uppenbara mig för honom.»
Johannes 14:21

Om ni håller mina bud, så förbliver ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.
Johannes 15:10

Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra, såsom jag har älskat er.
Johannes 15:12

Jag kallar er nu inte längre tjänare, för tjänaren får inte veta vad hans herre gör; vänner kallar jag er, för allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för er.
Johannes 15:15

Ja, detta befaller jag er, att ni ska älska varandra.
Johannes 15:17Fler sidor
Johannes sida 1 Johannes sida 2 Johannes sida 3
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt