Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Mer Bibelord från Hebreerbrevet


Den gamla förbundet har upphört.
Jesus Kristus är källan till evig frälsning för alla som lyder honom (Hebreerbrevet 5). Han håller sitt prästadöme permanent. Han är fulländad kärlek, medkänsla, helighet och renhet.
Mer utvalda Bibelord från Hebreerbrevet. Valda predikningar och vittnesbörd.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 April 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 20 April 2015Jesus tillät att de orättvist dömde honom och avrättade honom. Han steg frivilligt in i rollen som oskyldigt åtalad, oskyldigt dömd. Han var helt oskyldig till brott, han är helig och ren. Även Pilatus förstod att han var oskyldig. Genom rättsprocessen, domen, tortyren, avrättningen och sedan uppståndelsen har Jesus makt att förlåta synder, eftersom han själv tillhör de som själva lidigt väldigt svårt. Han har även makt att ge evigt liv. Detta kan bli givet åt dig om han får vara din Herre men även din vän.


Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.
Hebreerbrevet 5:7-10


Därmed upphävs den tidigare bestämmelsen för att den var svag och till ingen nytta – lagen har ju inte gett fullkomlighet åt något – men i stället får vi något bättre, ett hopp som närmar oss till Gud. Till detta kommer Guds ed. De andra blev präster utan någon ed, men Jesus blev präst genom en ed av den som säger till honom: Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är för evigt präst. Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för. Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Lagen förordnar överstepräster med mänskliga svagheter, men den ed som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått evig fullkomlighet.
Hebreerbrevet 7:18-28


Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan ska jag skriva dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, inte den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty de ska alla känna mig, från den minsta bland dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg.» När han säger »ett nytt förbund», har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna.
Hebreerbrevet 8:10-13


Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.
Hebreerbrevet 9:11-14


För Kristus har inte gått in i ett allraheligaste som är gjort med händer, och som endast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss till godo. Ej heller har han gått ditin, för att många gånger offra sig själv, såsom översteprästen år efter år går in i det allraheligaste, med blod som inte är hans eget. Han hade annars måst lida många gånger allt ifrån världens begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden. Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas, så ska Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning. förbund.
Hebreerbrevet 9:24-28


För omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder. Därför säger han vid sitt inträde i världen: »Slaktoffer och spisoffer begärde du inte, men en kropp beredde du åt mig; i brännoffer och syndoffer fann du inte behag. Då sa jag: 'Se, jag kommer, i bokrullen är skrivet om mig, för att göra din vilja, o Gud.'»
Hebreerbrevet 10:4-7


säger han vidare: »Se, jag kommer för att göra din vilja.» Så tar han bort det förra, för att sätta det andra i stället. Och i kraft av denna vilja har vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad.
Hebreerbrevet 10:9-10


För om vi med berått mod syndar, sedan vi har mottagit kunskapen om sanningen, så återstår inte mer något offer för våra synder, utan endast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som ska förtära motståndarna.
Hebreerbrevet 10:26-27


Jag såg en vision av Jesus och han är verklig
https://www.youtube.com/watch?v=aZh20Zgm6gw

Min vision av Jesus (som han såg ut när han vandrade på jorden)
https://www.youtube.com/watch?v=RlMq7nFyYec

Retro predikan Serier- Jesus livets bröd (ZOAY)
https://www.youtube.com/watch?v=NYQi2drJSLc

Ett bibliskt alternativ till syndarens bön av Paul Washer
https://www.youtube.com/watch?v=_9hd3pV2VxU

Chockerande budskap från Jesus till John Mulinde
https://www.youtube.com/watch?v=Njt8Vvs5kyI

John Mulinde profetiskt ord för America- FULL VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=rUmM5NSBNxw

John Mulinde Desperat Bön - World Trumpet Ministries
https://www.youtube.com/watch?v=DHmFhXP0K6s

Myles Munroe: tio Attityder för ledarutveckling
https://www.youtube.com/watch?v=mrXKCQfm8Gg

Egenskaperna hos kungen - Dr Myles Munroe
https://www.youtube.com/watch?v=SPc138No2a8&list=RD2XfI3cl_21c&index=7

Hur att säkert veta att du inte kommer till helvetet (Paul Washer)
https://www.youtube.com/watch?v=0pgkH9282KY

"Religion som sänder dig till helvetet!" av Paul Washer
https://www.youtube.com/watch?v=cosxzl41E9E

Någon knackar på din dörr
https://www.youtube.com/watch?v=eHeDtP2PhnM&spfreload=1

Klart Bevis Gud! vår enda Skaparen! Du måste se detta
https://www.youtube.com/watch?v=LWWFf8G3BKI

PreciousTestimonies
https://www.youtube.com/channel/UCUFfRr75RtMmT3ArGNZeZgg

Folk som talade med Gud. Fantastiska historier.
https://www.youtube.com/watch?v=9XdGruC2qw0

Barn och Hus i himlen - Richard Sigmund # 2 (nära döden upplevelse efter MVA)
https://www.youtube.com/watch?v=3A4U9cgbeqU

Hur mycket älskar du Jesus?
https://www.youtube.com/watch?v=OvxqIjhWg78

Hur man blir frälst, att bli kristen
Tro på vad Jesus Kristus gjorde för dig på korset, att han är Guds levande son, att han dog för dina synder och uppstod från döden. Säg högt med din mun att han är Guds levande son, att han dog för dina synder och uppstod från döden. Bekänn honom som din Herre. Detta är det stora steget. Men som ett resultat av detta, om du bekänner Jesus som din Herre är det naturligt att du försöker leva efter hans bud och även ber om förlåtelse för det saker som du har gjort fel i ditt liv, dina synder. Guds son och Gud själv skall förlåta dig om din bön är ärlig.
Bli döpt i Jesu namn om du inte redan är döpt.
Om du inte kan prata så tänk bara orden, Gud hör dig.


tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt