Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu
var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer
och korsfästas och uppstå på tredje dagen.”
Lukas 24:6-7

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Jesu Kristi uppståndelse


Jesus Kristus blev korsfäst och dödad men återuppstod från döden på den tredje dagen. Idag sitter han på Faderns högra sida i himlen. Genom sin seger och helighet har han makt att förlåta synder. Han kan rädda dig från Guds vredesdom som annars kommer att drabba alla syndare. Han vill vara din vän. Han är vägen till Fadern. Han är Guds son.

Text: Carl Grinde Datum: 18 April, 2014
Uppdaterad 31 Mars 2015


Bibelverser om Jesu uppståndelse och påsken
Jesus Kristus blev korsfärst och dog men på tredje dagen återuppstod han från de döda. Detta skedde i samband med den Judiska högtiden, Påsken. Han till och med besegrade döden! Han är verkligen en fantastisk hjälte. Han är Messias Guds son, vår frälsare.
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/easter-bible-verses
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Resurrection-of-Christ
https://www.unlockingthebible.org/resurrection-easter-quotes-bible-verses
http://www.openbible.info/topics/the_resurrection
http://biblehub.com/romans/8-11.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+20&

Jesu uppståndelse och den tomma graven
Men Maria stod och grät utanför graven. Och under det hon grät, lutade hon sig in i graven och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.
Och de sade till henne: »Kvinna, varför gråter du?» Hon svarade dem: »De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.»
Vid det hon sade detta, vände hon sig om och fick se Jesus stå där; men hon visste inte att det var Jesus.
Jesus sade till henne: »Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?» Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och svarade honom: »Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.»
Jesus sade till henne: »Maria!» Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: »Rabbuni!» (det betyder mästare).
Johannes 20: 11-16


Igen sade Jesus, " Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. "Och med det han andades på dem sade han:" Ta emot den Helige Ande.
Johannes 20:21.htm


Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Romarbrevet 8:1


Jesus förlåter en kvinnas synder
En syndig kvinna, en prostituerad närmade sig Jesus. Hon stod bakom honom vid hans fötter och tvättade hans fötter med sina tårar, kysste dem och smörjde dem med dyr parfym. Hon torkade sedan hans fötter med sitt hår.
Jesus sa sedan till henne: Dina synder är förlåtna.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lukas+7%3A36-50&version=SVL
http://www.jesuswalk.com/lessons/7_36-50.htm
http://www.bibleanswer.com/sinnerslk7.htm
http://www.ucg.org/christian-living/follow-me-so-what-do-you-see


Jesus sträcker bara ut armarna och frågar: vill du ha min kärlek? Vill du att dina synder blir förlåtna och raderade? Vill du ha evigt liv i paradiset med mig? Om du vill ha min kärlek kom och följ mig och lämna dina synder bakom dig. Sluta synda och börja ett nytt liv med mig. När Jesus blev korsfäst var det två tjuvar som också korsfästes hängande bredvid honom, en på varje sida. En av dem sade: Herre tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus sade: Redan idag skall du vara med mig i mitt rike. Jesus sade aldrig ett bittert ord om sina bödlar. Han sade: Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.

Sedan sade han till henne: »Dina synder äro dig förlåtna.»
Lukas 7:48


Sträva efter fred med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.
Hebreerbrevet 12:14


Att lita på Gud (Utdrag ur boken Marriage Supper of the Lamb) av Message from GOD
http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm?i=15948&mid=12&id=27739&hm=1
http://www.amazon.com/Marriage-Supper-Of-The-Lamb/dp/1477478337

The Marriage Supper Of The Lamb. Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=DqzbB4MjBk8

Marriage Supper Of The Lamb
http://www.youtube.com/watch?v=vkkoqO5i6hM


Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
1 Korinthierbrevet 13:2


Om du arbetar för Guds rike, men gör det utan kärlek, är ditt arbete värdelöst.


Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
1 Korinthierbrevet 13:13


Bibelverser om nåd
http://www.godvine.com/bible/category/mercy
http://www.openbible.info/topics/gods_mercy
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/mercy-bible-verses
http://www.youtube.com/watch?v=zuEIefkmHtE
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=12&article=960
http://www.apostolic-churches.net/bible/sbs/mercy_of_god.html
http://bible.knowing-jesus.com/topics/God,-Grace-And-Mercy-Of
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Mercy
http://www.acts17-11.com/mercy.html
http://www.icr.org/article/gods-everlasting-mercy
http://www.whatchristianswanttoknow.com/15-inspirational-psalms-about-mercy
http://www.godsmercyandgrace.com
http://www.bible-topics.com/Mercy-of-God-The.html

(acts17-11.com) Nåd - att inte få vad du förtjänar/undanhållet straff (engelska ordet grace) - att få vad du inte förtjänar/oförtjänt favör


Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.
Efesierbrevet 2:4-6


Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Efesierbrevet 2:8-10


Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi ska få barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.
Hebreerbrevet 4:16tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt