Och staden behöver inte sol eller måne till att lysa där,
för Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.
Uppenbarelseboken 21-23

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.

En sida om den kommande bröllopsfesten och Guds eviga vackra paradis.


Text: Carl Grinde Date: December 19 2014
Text also shared from linked pages
Uppdaterad 2 December 2015


Storleken på det nya Jerusalem
Det är fantastiskt att tänka på det nya Jerusalem som kommer att vara i paradiset. Enligt Uppenbarelseboken kommer stadens form vara bygd i en liksidig kub ca 2193 km hög och bred. Det är mega stort.
Bibeln säger också att planeten som vi lever på nu kommer att försvinna och Gud kommer att skapa en ny jord. Om staden kommer att vara så enorm, kanske även den nya jorden kommer att vara mycket större än den här planeten vi bor på nu? Kanske 10 eller 20 gånger större? 500 gånger större? Det skulle vara häftigt.
Det kommer inte att finnas något tempel eller någon kyrka i staden. Hela staden kommer att vara ett enda stort tempel! Folk kommer att tillbe och prisa Gud överallt i staden. Wow!

Håll ögonen på Jesus och följ honom. Det är genom Jesus som vi kan ta del av nåden och bli förklarade helt rena inför Gud. Vi är väldigt värdefulla för Gud. Han har skapat oss och älskar oss. Låt Jesus vara ditt föredöme och din förebild för hur du lever ditt liv. Jesus har lagt grunden för vår frälsning. Tänk på hans ord: "Om ni förblir i mig". Johannes 15:7http://sizenewjerusalem.blogspot.se
http://www.truthnet.org/Holy-Spirit/12HolySpirit-eternity/Index.htm
http://truthsword.net/heaven-new-jerusalem.html
http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx
https://rapturewatcher.wordpress.com/2014/06/05/new-jerusalem
http://ccofct.blogspot.se/2013/12/where-is-new-jerusalem-part-4.html
The size of the new Jerusalem


Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar.
Uppenbarelseboken 22:14

Vittnesmål om himlen
http://www.testimonyofheaven.org
http://odenhetrick.com
http://www.freecdtracts.com/testimony/RevOdenHetrick.htm
http://www.loishetrick.com
https://www.youtube.com/watch?v=G5QBZU870Ms
http://heavenvisit.com/Oden_Hetrick.php

Jesu tusenåriga rike
Bibeln säger att Jesus Kristus kommer att regera på jorden i tusen år. Satan kommer att vara bunden under denna period och kommer inte att kunna påverka människor med ondska. Det kommer att vara tusen år av fred och harmoni med Jesus Kristus som världens kung. Efter denna period kommer Gud att släppa lös Satan, Abbadon ut från avgrunden. Han kommer att tillåtas att bedra folket och orsaka många att göra uppror mot Gud.
Detta kommer att bli den sista upproret mot Guds tron. Gud kommer att vinna och upproret kommer att misslyckas. Att tusenårsriket ska sluta med ett uppror mot Gud låter hemskt och sorgligt men Gud vill att detta ska ske, varför annars skulle han släppa ut honom? Hela syftet med detta är ett test av lydnad. Gud vill testa vår kärlek för honom. Vem kommer att följa fienden? Vem kommer att motstå? Vem är lojal mot Gud.
Den sista stora striden kommer inte ens att kunna börja, bara förberedelserna inför striden och behovet för alla att välja sida. Gud kommer att slå ner denna enorma armé med eld från himlen. Guds rike kommer att vinna.
http://www.matthewmcgee.org/millen.html
http://www.amazingbible.org/Documents/Bible_Prophecy/Final_Rebellion.htm
http://www.tedmontgomery.com/bblovrvw/c_13b.html
http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/tribulation.htm
http://www.1000yearmillennium.com
http://www.deliriumsrealm.com/abaddon
http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.
Uppenbarelseboken 2:7

Vision av himlen av Dr Percy Collett del 3 -besök i 5 dagar
https://www.youtube.com/watch?v=rqaqzIHlQp0
Vision av himlen av Dr Percy Collett - Youtube resultat

Sök Gud med hela ditt hjärta
https://www.youtube.com/watch?v=LnlcwODY1kw

Efter HERREN ska de så draga åstad, och han skall ryta som ett lejon; ja, han skall upphäva ett rytande, och hans barn ska då med bävan samlas västerifrån;
Hosea 11:10

HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig till iver såsom en krigare; han uppgiver härskri, han ryter och visar sin makt mot sina fiender.
Jesaja 42:13

Kung Aslan av Narnia av PT
https://www.youtube.com/watch?v=CZtf_kWMBDc

Bästa vittnesbördet om himlen
https://www.youtube.com/watch?v=QL9zqGrBnTE

Min resa genom himlen! - Richard Sigmund
https://www.youtube.com/watch?v=XodiDqRhwig

"En plats kallad himlen" av Richard Sigmund - Part 1 of 2
"A Place Called Heaven" by Richard Sigmund - Part 1 of 2

Min upplevelse i himlen
https://www.youtube.com/watch?v=MFnjXjNk_AI

Tony Kemp - Vittnesbörd om himlen
youtube.com/results?search_query=Tony+Kemp+-+Testimony+of+Heaven

Tony Kemp övernaturliga fundament
https://www.youtube.com/results?search_query=tony+kemp+supernatural+foundations

Derek Prince - Mannen bakom församlingen
https://www.youtube.com/watch?v=0vm2o4EGTNk

Stad i himlen föreläsning #2 Ögonvitnens berättelser om himlen
https://www.youtube.com/watch?v=EzepC-KMg0Y

Vittnesbördet om himlen Lois Hetrick
https://www.youtube.com/watch?v=AWyl_1iVRq4tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt


Låt oss vara glada och jubla
och ge honom vår hyllning.
Ty tiden har kommit för Lammets bröllop,
och hans brud har gjort sig redo.
Uppenbarelseboken 19:7
Och erkänt stor är vår religions hemlighet:
Han uppenbarades som jordisk varelse,
rättfärdigades som andlig,
skådades av änglarna,
förkunnades bland hedningarna,
vann tro i världen
och togs upp i härligheten.
1 Timoteus 3:16


Och jag såg den heliga staden,
det nya Jerusalem,
komma ner ur himlen, från Gud,
redo som en brud som är smyckad för sin man.
Uppenbarelseboken 21:2


Brudgum är den som har bruden;
men brudgummens vän, som står där och hör honom,
han gläder sig storligen åt brudgummens röst.
Den glädjen är mig nu given i fullt mått.
Johannes 3:29