Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord
och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom,
utan har övergått från döden till livet.
Johannes 5:24

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Förbundsarken har hittats!


Arkeologen Ron Wyatt påstår sig ha hittat Förbundsarken på en plats som ligger under platsen för Jesus Kristus korsfästelse strax utanför Jerusalem. Under Jesu kors på Golgata i en grotta står Förbundsarken och Jesu blod har runnit ner på den.
Det blev en jordbävning när Jesus dog på korset, säger Bibeln.
"Åter ropade Jesus med hög röst och gav upp andan.
Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade"
Matteus 27:50


Text: Carl Grinde Datum: 8 December 2014
Även återgiven text från delade sidor
Uppdaterad 7 Januari 2015Förbundsarken hittad
Ron Wyatt var en arkeolog som upptäckte många bibliska historiska skatter och han har hittat Förbundsarken.
Dr. Kent Hovind pratar om Ron Wyatts upptäckt av Förbundsarken. Dr Kent Hovind är i fängelse för tillfället för att han predikar evangeliet och effektivt talar emot evolutionsteorin. Den officiella ursäkten för att sätta honom i fängelse är ett påhittat skattebrott.
Kent Hovind träffade Ron och pratade om hans upptäckt i tre timmar. Även om Kent Hovind i slutet säger att han inte kan bekräfta Ron Wyatts historia så avvisar han den inte heller som lögn. Han beskriver Ron på följande sätt: Han var den typen av kille, så om jag var Gud då skulle jag låta honom upptäcka alla dessa saker.. han är en ödmjuk Herrens tjänare.
Kent Hovind talar alltid sanning, och på grund av hans tillförlitlighet, är fyndet av Förbundsarken förmodligen också sant eftersom Kent Hovind inte avvisar Rons som en bedragare. Förbundsarken har hittats.
All ära till Gud, vår Fader, Jesus Kristus, vår frälsare och den Helige Ande vår hjälpare.

Förbundsarken hittad utanför Jerusalem
Ron Wyatt hittade Förbundsarken utanför Jerusalems stadsmur men innanför belägringsmuren byggd av kung Nekubadnesar. Enligt Kent Hovind ska de kanske visa upp Förbundsarken för världen när det nya templet i Jerusalem byggts.
Den nya templet i Jerusalem kommer sannolikt att byggas 2015.
Här är Ron Wyatts hemsida och det finns många filmer som bekräftar hans rön.
http://www.wyattmuseum.com
https://wyattmuseum.com/the-ark-of-the-covenant-special-article/2011-338
http://anchorstone.com
http://www.arkdiscovery.com/aocpt1.htm

Förbundsarken hittad. Kent Hovind förklarar Ron Wyatts upptäckt av Arken
https://www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8


Förbundsarken gömd under Jesus kors på Golgata, Jesus blod har runnit ner på den


Guds övergripande plan för vår frälsning i full prakt. Förbundsarken med de tio budorden nedanför platsen för Jesus Kristus korsfästelse och Jesu blod har runnit ner på Arken.


Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen – det är omskärelsen genom Kristus – när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.
Kolosserbrevet 2:9-15


Senare kunde Ron Wyatt bekräfta att det var förbundsarken, och att blodet på nådastolen var från någon som bara hade 1 mänsklig förälder. Det fanns inga faders kromosomer, endast 1 Y-kromosom.


"Jag hittade Förbundsarken" Ron Wyatt - 1982
(En annan typ av Google censur - de har lagt till störande ljud i bakgrunden från människor som pratar. Det var inte där från början, jag tror inte det.)
https://www.youtube.com/watch?v=PGHHwUQjEYQ

Du kan läsa en skriftlig sammanställning av videon här

Ron Wyatt Arkeologi -Förbundsarken - Audio Cleaned & Video Stabilized - 2012
https://www.youtube.com/watch?v=3pqa-Jd5bkQ

Gud's skatt avslöjad - Förbundsarken
https://www.youtube.com/watch?v=bYIwjYN4JVo

Youtube search results the+ark+of+the+covenant+ron+wyatt
https://www.youtube.com/results?search_query=the+ark+of+the+covenant+ron+wyatt

Ron Wyatt, upptäckten av Förbundsarken foto. (condensed version) av Ryzekiel's White Lion Ministries
https://www.youtube.com/watch?v=OQ1fK-3nwJ0

Förbundsarken har hittats - länkar
http://www.covenantkeepers.co.uk
https://socioecohistory.wordpress.com/2013/04/13/the-ark-of-the-covenant-found-in-jerusalem
http://www.moresureword.com/ark.html
http://arkofthecovenant2.blogspot.se
https://www.youtube.com/watch?v=6AbVOdRigOA
http://www.andrews.edu/archaeology/archive/merling/newpage3.htm

Bibelkartor Jerusalem på Jesus Kristus tid
BIBLE MAPS Jerusalem in the Time of Jesus

Kent Hovind om Ron Wyatt och Arken: Han säger att han inte flyttade den, han bara gick och berättade det för de hebreiska översteprästerna, eller du vet, myndigheterna, "Hej jag hittade Arken Kom med mig.." Han visade den för dem. De rörde inte den heller. De har fortfarande berört den. Den är fortfarande där. Ingen har flyttat den. Han sade att han inte skulle göra en stor sak av det eftersom han inte skulle vilja starta det tredje världskriget. Han sa: "om du går runt, Hej vi har fått tag på Förbundsarken, Om den genomsnittliga Juden får nys om detta, kommer de att riva Omars moské eftersom de så gärna vill bygga sitt tempel."
Ron säger förbundsarken finns kvar. Den har två änglar som tittar ner på nådastolen. Deras vingar rör varandra, precis som Bibeln säger. Han tror att Kristi blod rann rätt ner på nådastolen. Nu kan jag inte bekräfta något av detta. Men han sa att han tog en del av det, det var svarta grejer i taket och svarta grejer över nådastolen. Torrt blod. Han tog det tillbaka till sjukhuset där han arbetar eller fick någon att analysera det torra blodet enligt honom.
Och de sade: ja detta är blod, det är ganska gammalt och det är lite konstigt att det bara har 23 kromosomer. Det är vad han sa."
I en annan video Ron säger att blodet hade 24 kromosomer, 23 från mamman och 1 könsbestämning kromosom.

ghr.nlm.nih.gov Hur många kromosomer har människor?
http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/basics/howmanychromosomes

Antalet kromosomer hos människor är 46. 23 Från pappan och 23 från mamman. Det gamla blodet som finns på Arken hade bara 24 kromosomer som visar att personen hade bara en enda förälder.

Ty tre äro de som vittna: Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma. Om vi taga människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin Son. Den som tror på Guds Son, han har vittnesbördet inom sig själv; den som inte tror Gud, han har gjort honom till en lögnare, eftersom han inte har trott på Guds vittnesbörd om sin Son. Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son. Den som har Sonen, han har livet; den som inte har Guds Son, han har inte livet.
1 Johannesbrevet 5:7-12


Ty sedan alla buden, såsom de lyda i lagen, hade blivit av Moses kungjorda för allt folket, tog han blod av kalvar och bockar, tillika med vatten och röd ull och isop, och bestänkte såväl själva boken som allt folket
Hebreerbrevet 9:19


Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.
Johannes 19:33


Ty tre äro de som vittna: Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.
1 Johannesbrevet 5:7


Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.
1 Johannesbrevet 5:11-12
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt