Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

De Tio Budorden - Guds perfekta standard för livet

Gud - Skaparen av allt liv och universum är Helig, rättfärdig, ren och perfekt. I sin allsmäktiga kraft gjorde han en plan för livet så att vi alla skulle vara säkra, leva i harmoni och så att allt skulle fungera bra. Guds heliga lag, de tio budorden berättar hur han vill att vi ska leva och bete oss mot Honom och mot varandra.
Världen var ett perfekt paradis i tidens början.


Text: Carl Grinde Datum: 19 December 2014
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 17 Januari 2019


De tio budorden och Guds avsikt och moraliska standard för livet
Syftet med de tio budorden är att vi ska lära oss Guds vilja så att vi ska förstå hur han vill att vi ska leva. Genom de tio budorden lär vi oss om Guds rättfärdighet, godhet och helighet som han satte som riktmärke och mål med människan när han skapade henne så att vi skulle kunna leva i en innerlig gemenskap tillsammans med Honom direkt i hans närhet. När vi läser Guds budord om att till exempel aldrig ljuga, stjäla, inte vara avundsjuk osv förstår vi att vi tyvärr inte lever så som Gud har tänkt att vi ska leva. Vi beter oss inte som Gud vill. Vi människor misslyckas med att leva upp till Guds goda och rättfärdiga moral. Vi misslyckas med att leva upp till Guds moraliska standard. Syftet med budorden är att få oss att inse detta vårt stora moraliska problem inför Gud. Enligt Bibeln är konsekvensen för synd döden och att man inte då längre kan leva i Guds närhet.

Gud älskar oss fortfarande, även fast vi syndar!!!
Gud kan skilja på sak och person. Han skiljer på vår ondska och på oss som personer. Han älskar oss även fast vi är olydiga, även fast vi gör fel och syndar. Det är synden han hatar, inte oss.
Gud älskar dig! Gud älskar dig! Väldigt mycket. Därför sände han sin son Jesus Kristus för att dö och ta straffet för våra synder så att vi skulle kunna gå fria och bli förlåtna. Genom Jesu Kristi död och uppståndelse kan vi få våra synder förlåtna och bli räddade och förenade med Gud och leva tillsammans med Gud. Detta riktigt goda nyheter! Ge ditt liv till Jesus Kristus. Gör honom till din Herre, din Gud. Prisa Jesus Kristus Messias!

De tio budorden som gavs till Moses av Gud
Herren sade till Mose: ”Hugg ut två stentavlor likadana som de förra; på dem skall jag skriva samma ord som stod på de första tavlorna, de som du slog sönder. I morgon bitti skall du vara beredd, då skall du gå upp på Sinai och vänta på mig där på bergets topp. Ingen skall följa dig dit upp, och ingen skall visa sig på berget, och varken får eller kor skall beta i närheten av det.”
Mose högg ut två stentavlor, likadana som de första. Tidigt nästa morgon gick han upp på Sinaiberget, så som Herren hade befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade: ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.” Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sade: ”Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom.”
Herren sade: ”Jag sluter nu ett förbund med er. Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör skall se hur överväldigande den gärning är som jag, Herren, utför med dig.
2 Moseboken 34:1-10 Sinai mountain

Mose var kvar hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de tio budorden, på tavlorna.
När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte.
2 Moseboken 34:28


De Tio Budorden i 2 Moseboken 20:2-17

Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret.
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Du skall inte dräpa.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Du skall inte stjäla.

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

http://lifehopeandtruth.com/bible/10-commandments
http://tencommandments.faithweb.com/Bible-10-Commandments.html

De Tio Budorden korta versionen

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Du skall inte göra avgudabilder,

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn,

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Hedra din far och din mor,

Du skall inte dräpa.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Du skall inte stjäla.

Du skall inte ljuga.

Du skall inte ha begär.Den förbjudna frukten och kunskapens träd på gott och ont i Edens lustgård. Adams fall.


Oskuld och kunskap om gott och ont
Innan Adam och Eva syndade och åt av frukten av kunskapens träd på gott och ont visste de inte ens vad ondska var. De visste inte vad det var att ljuga, stjäla, vara avundsjuk etc. De hade aldrig gjort något sådant, och det var ingen annan som talade om sådana saker eller gjorde något sådant. De levde i harmoni med varandra och med Gud. Om någon skulle ha sagt till dem: Du ska inte ljuga. Då kanske de skulle ha frågat: Vad är det? Vad är det att ljuga? Det låter intressant. .. Jag vill veta mer. Jag kanske ska prova?
Så Gud ville hålla all kunskap om ondska borta från dem.

Att förstå Förbundsarken 1 of 9 Början - Arken Filer
https://www.youtube.com/watch?v=wty2LbZKZMg
https://www.youtube.com/watch?v=ABvfrcjl9_o

Kunskapens träd på gott och ont i Edens lustgård
https://answersingenesis.org/genesis/garden-of-eden/the-tree-of-life
http://www.churchofchrist.com.au/Tracts/2Choices.htm
http://youthtruthusa.com/2013/12/20/the-tree-of-life

Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»
1 Mosebok 2:15


Varför blev Satan, den fallna ängeln insläppt i Edens lustgård?
Varför ville Gud tillåta Satan, Djävulen att komma nära människorna och fresta dem? Gud hade skapat ett paradis i perfekt harmoni, varför riskera det?
Förbudet att inte äta trädets frukt var också ett lydnadstest. Gud ville se om han kunde fullt ut lita på de människor han skapat. Gud ville ha en prövad relation. Men de misslyckades. De gick emot Guds vilja och var olydiga. De åt av den förbjudna frukten. Gud vill testa vår kärlek och lojalitet för honom. Först när en relation testas kan du se om det är riktig kärlek, sann vänskap eller inte.


"Om Adam klarat lydnadstestet skulle det varit medlet för Guds att ge evigt liv till honom"
answersingenesis.org


Det är troligt att anta att Gud ville ge Adam en oförstörbar evig gudomlig kropp och ge honom evigt liv, om han var lydig. Han ville nog ge honom en kropp liksom den som Jesus har. Adam var inte värdig detta.
Så då gjorde Gud en annan plan för honom och för oss alla. Om vi lär känna hans son Jesus Kristus, om vi blir vänner med honom, tror på honom och försöker följa hans exempel, kan vi få förlåtelse för våra synder och komma in i Guds gemenskap. Eftersom Jesus tog straffet för våra synder. Någon annan betalade priset för vår frälsning, Guds egen son.


Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.
1 Johannesbrevet 5:11


Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er..
Johannes 15:14


Den som har Sonen, han har livet; den som inte har Guds Son, han har inte livet.
1 Johannesbrevet 5:12


Och detta är vad han själv har lovat oss: evigt liv.
1 Johannesbrevet 2:25tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt