Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig:
Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden.
Ty däri har jag min glädje, säger Herren.
Jeremia 9:24

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Gud Din Helige, Din Skapare


För de som söker Gud det finns hopp. Gud är verklig. Och han är full av barmhärtighet. Han skapade oss och han älskar oss väldigt mycket. Han vill ha vårt sällskap. Han längtar efter dig. Han älskar dig.


Text: Carl Grinde foto: pixabay.com Datum: 19 November 2014
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 17 December 2014Gud är verklig och att han vill ha en relation till dig
Han förlåter dina synder, om du frågar honom och omvänder dig. Han kommer att göra detta om du vill älska honom. Med honom kan du få ett bra liv. Gud är full av nåd. Han har skapat den värld vi lever i.


Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar! Förse er med säd, så att ni får äta! Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala!
Jesaja 55:1


men den som dricker av det vatten som jag ger honom, han ska aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag ger honom ska bli i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»
Johannes 4:14


Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv.
Johannes 3:16


Treenigheten - Gud, Jesus och den Helige Ande
Som kristen tror man på Fadern, Skaparen och hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden hjälparen. Så det finns tre personer i en Gud. Det är tack vare Jesus som vi kan bli frälsta och få gemenskap med Gud i evigheten.
Hur kan Gud vara tre personer samtidigt, men ändå vara bara en Gud? Ta vatten som en jämförelse: det kan vara flytande form vatten, väldigt hårt is, super lätt vattenånga och vita små flingor vackra snökristaller snö - men allt är fortfarande vatten. Även våra kroppar innehåller vatten.

YHVH Hebreiska namnet på Gud
https://www.knowingthebible.net/the-meaning-of-yahweh
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/YHVH/yhvh.html
http://solidjoys.desiringgod.org/en/devotionals/10-things-yahweh-means
http://www.desiringgod.org/sermons/i-am-who-i-am

"Allt som inte är Gud beror helt på Gud. Hela universum är helt sekundärt. Det kom till av Gud och förblir i ögonblick för ögonblick på grund av Guds beslut att hålla det i att vara." (solidjoys.desiringgod.org)

Names och titlar på Gud för dig, tagna ur King James Version
Taget från characterbuildingforfamilies.com/names

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Tillbaks till startsidanJag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud
Jag är dina fäders Gud
En säker grund
En beprövad sten
Som ger regn på jorden
Som bor i höjdenHoppets Gud
Nådens Gud
Gud vår frälsning
Skapare av alla tingJag är barmhärtig
Jag är Gud den Allsmäktige
Jag är Herren, och det finns ingen annan
Jag är din frälsningJag är din Frälsare
Jag är din sköld
Jag är med dig
Gud full av medkänslaGud i vars hand din andedräkt är
Gud som gör underverk
Han som skapade vinden
Gud som är allas domareGud och Fader vår Herre Jesus Kristus
Jag är livets bröd (Jesus)
Jag är dörren
Kristus Jesus, vår HerreJag är världens ljus (Jesus)
Jag är det levande brödet (Jesus)
Förstfödde bland många bröder (Jesus)
Jag är med er alla (Jesus)Guds rättfärdiga tjänare (Jesus)
Den som kommer uppifrån (Jesus)
Han som kommer från himlen (Jesus)
Han som ska komma (Jesus)Han som ska härska (Jesus)
Han som tvättade oss från våra synder (Jesus)
Han som tröstar dig
Han som kan hindra dig från att fallaDen som går på vindens vingar
Den som skall välsigna dig
Den som ska hjälpa dig
Den som skall upprätta dig och skydda dig från det ondaDen som sträcker ut himlen som en gardin
Han som är helig
Den som är mäktig
Din himmelske Fader
Din Helige
Din skapare
så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är,
och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.
1 Korinthierbrevet 8:6
Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom.
Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras.
Daniel 7:14