Sedan ropade han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.”
Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk.
Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”
Johannes 11:43

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Profetior och mirakler i Bibeln

För Gud är tidresor möjliga. Gud skapade tid och rum, och han är inte beroende av dem. Gud är inte beroende av vår fysiska värld. Det finns hundratals profetior i Bibeln. Jesus uppfyllde många av de som nämns i Gamla Testamentet. Jesus utförde också fantastiska mirakler. Gud är fantastisk och kan göra övernaturliga saker.
Han kan göra vad som helst.

Text: Carl Grinde Datum: 30 December, 2013
Även återgiven text från delade sidor
Uppdaterad 3 Januari 2015
Gud är övernaturlig och helig
Vi ser bilder av Jesus Kristus som en nyfödd baby i Betlehem så ofta att vi nästan glömmer bort hur allsmäktig han är, hur mäktig Gud är. Gud är fantastisk, övernaturlig och helig! Han har de fyra elementen i sina händer: jord, vatten, vind och eld, plus tid och rum! Han kan skapa vad som helst. Jag tycker science fiction hör ihop med Gud, även om Gud är verklig förstås. Jag älskar science fiction-filmer och specialeffekter. Jag har tittat en hel del på filmer om tidsresor på sistone.
Jag önskar att det fanns fler kristna filmer med bra specialeffekter. Den här filmen kommer garanterat bli helt fantastisk, The Genesis movie den är fortfarande i produktion. Jag längtar efter att få se den.
Det är en 3D- film om Första Moseboken och skapelsen av världen! "Young Earth science" predikas i filmen. Cool.


Jesus svarade: »Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen.» Så sade Pilatus till honom: »Så är du dock en konung?» Jesus svarade: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.»
Johannes 18:36-37se, solvisarskuggan, som nu på Ahas' solvisare har gått nedåt med solen, skall jag låta gå tio steg tillbaka.» Så gick solen tillbaka på solvisaren de tio steg, som den redan hade lagt till rygga.
Jesaja 38:8Mirakler genomförda av Jesus
http://www.aboutbibleprophecy.com/miracles.htm
http://www.sharefaith.com/guide/christian-ministries
http://www.ccel.org/j/jfb/jfb/JFB00F.htm
http://www.bcbsr.com/survey/jmrcls.html
http://thetruth-blog.blogspot.se/2010/08/miracles-of-jesus


Ian McCormack före detta ateists nära döden upplevelse, en kraftfullt vittnessbörd om Gud
Han är en surfare, dykre som var död i 15 minuter och mötte Gud i himlen. Gud talade till honom. Detta vittnessbörd om Guds helighet, härlighet, kärlek, nåd och förlåtelse är helt fantastiskt!
http://www.youtube.com/watch?v=sTU7MfOgDKM
http://www.youtube.com/watch?v=HbTAmN4m2lQ
http://www.youtube.com/watch?v=0GWcm-fSFao
http://www.youtube.com/watch?v=Y4lgvZ5MCZ4

Ian McCormacks hemsida -a glimpse of eternity
http://www.aglimpseofeternity.org


Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält; du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, och du far fram på vindens vingar.
Psaltaren 104:3


Mirakler i Bibeln, både Gamla och Nya testamentet
http://listverse.com/2010/05/02/10-awesome-biblical-miracles
http://christiananswers.net/dictionary/miracle.html
http://catholic-resources.org/Bible/Miracles.htm
http://www.blueletterbible.org/study/parallel/paral12.cfm
http://www.gospelway.com/god/evidences-miracles.php
http://christiananswers.net/q-eden/edn-c016.html
http://www.drjpdawson.com/joshua.html
http://www.dianedew.com/signs.htm
http://www.bj005a3881.pwp.blueyonder.co.uk/otmiracles.html
http://www.creationstudies.org/Education/miracles_of_the_bible.html
http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-red-sea-miracles.htm
http://www.biblestudytools.com/dictionary/miracle
http://4thcommandment.com/Miracles_of_the_Bible.html


Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar.
Psaltaren 18:10Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.
1 Korinthierbrevet 15:50
Uppfyllda profetior i Bibeln
Det finns många profetior om Jesus i Gamla Testamentet, som han uppfyllde i Nya testamentet. Utöver dessa finns det många andra profetior som Bibeln berättar om.
http://rodiagnusdei.wordpress.com/tag/bible
http://www.jesus.org/is-jesus-god/old-testament-prophecies
http://www.konig.org/messianic.htm
http://www.bibleprobe.com/300great.htm
http://cgi.org/jesus-christ-is-fulfilled-prophecy
http://pleaseconvinceme.com/2012/the-new-testament
http://www.matthewmcgee.org/evidence.html
http://www.cbn.com/spirituallife/biblestudyandtheology/jesus
http://www.godandscience.org/apologetics/prophchr.html
http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality


Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.
Micah 5:2
"en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar."tidsresor i bibeln - Del 1: Jim Wilhelmsen
http://www.youtube.com/watch?v=wD823KyQx9Y

Profetian om de sista dagarna är en varning
Gud använder sitt budskap om framtiden för att varna oss, och så att vi kan vara beredda när det är dags. Med hjälp av profetiorna kan vi påverka historien och förändra hur vi lever. Vi kan inte förändra hela världen, men vi kan se till att vi gör det rätta. Jag tror att tiden har kommit då vilddjurets märke kommer att introduceras i samhället. Bibeln säger att det är en sak som behövs för att köpa eller sälja. Märket kommer också att förknippas med nummer 666 -vilddjurets tal. Jag tror att vilddjurets märke är ett mikrochip som du får under huden på höger arm eller pannan. Med detta mikrochip kan du delta i samhället, använda ditt bankkonto, köpa eller sälja saker. Troligtvis kommer en stor del av kyrkorna runt om i världen att förneka profetian från Uppenbarelseboken och ta märket. Det kommer vara stora tecken i tiden, kanske i himlen. Detta kan vara en kontrollerad mänsklig händelse, en PSYOP genomförd av den styrande eliten för att förleda oss. Bibeln varnar för att de som tar märket kommer att hamna i helvetet och få evig fördömelse och möta Guds vrede. Jag tycker det är fantastiskt att profetian om vilddjurets märke skrevs för ungefär 2000 år sedan. Fantastiskt att Bibeln är så rätt. Vi måste ta är på allvar. Varför skulle vi inte? Det är Guds levande ord.


Uppryckandet i Bibeln en tranformation och teleportering
Ordet "rapture" nämns faktiskt inte i Bibeln som på det sätt vi använder det. Det är ett modernt engelskt ord för att beskriva vad som händer med församlingen i slutet av tiden.
http://www.rapturewatchbyjamma.com/301%20Teleportation%20%26%20the%20Rapture.html
http://heavenawaits.wordpress.com/prophecy-rapture-and-the-science-of-time-travel
http://agapegeek.com/category/bible-study/understanding-bible-study/rapture


Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade. 16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; 17 sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.
1 Thessalonikerbrevet 4:15-17
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt