Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Förföljese av Kristna och den stora vedermödan


Text: Carl Grinde Datum: 29 December, 2013
Även återgiven text från delade sidor
Uppdaterad 12 December 2015Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.
Matteus 10:34-39


Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas
Matteus 24:21


Matteus 10:34-39 "Jag har inte kommit med fred utan med svärd." - Steve Gregg undervisar
http://www.youtube.com/watch?v=SU0eqbjyTE0

Förföljese av Kristna och den stora vedermödan
Det känns som om den stora vedermödan sakta håller på att starta, steg för steg. Det här är angeläget för alla kristna. Vad betyder vår tro för oss, ..egentligen?
Pastor Stanley Sjöberg har sagt att Stockholm idag är den mest avkristnade platsen i hela världen. Jag tror att förföljelse av Bibeltrogna kristna mycket väl kan starta här i Sverige snart.
(indystar.com) "Över hela världen blir människor utpekade och förföljda endast för den tro de har .... (Mellanösterns kristna) är rotade i sina samhällen, de antar och till och med formar lokala sedvänjor. Ändå ... (en) massflykt äger rum, av Bibliska mått. På vissa ställen finns det stor risk att kristendomen kommer att dö ut."
http://www.indystar.com/story/opinion/readers/conversations/2013/12/16/christ
http://www.unrv.com/culture/christian-persecution.php
http://persecution.in
http://www.christiantoday.com/article/persecution.of.christians.ge
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/10532775/Labour-We-must-
http://christianpersecutioninamerica.com
http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2013/10/29/9-things-you-shoul
http://www.persecution.net
http://www.prisoneralert.com/vompw_persecution.htm
http://www.persecution.com
http://www.persecution.org
http://www.opendoorsusa.org/persecution
http://www.eyewitnesstohistory.com/christians.htm
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2013/dec/22/pe
http://www.huffingtonpost.com/tag/christian-persecution
http://www.christianitytoday.com/ct/topics/p/persecution
http://www.christianpersecution.info
http://www.northkoreanchristians.com

Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?
Så är ju skrivet: »För din skull blir vi dödade hela dagen; vi har blivit aktade såsom slaktfår.»
Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss.
För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 8:35-39

Guillotiner i Georgia - HB 1274 dödsstraff; Guillotine Provisions
https://www.youtube.com/watch?v=63aIt9Hp9rQ

Nytimes, CNN säger att avrättningar borde TV sändas
http://www.nytimes.com/2011/07/31/opinion/sunday/executions
http://edition.cnn.com/2014/05/09/opinion/gabriel-televise-executions

Varför behöver regeringen guillotiner?
http://www.thecommonsenseshow.com/2013/06/29/why-does-the-government

Kent Hovind frisläppt 9 Juli 2015!
Kent Hovind undervisar om skapelsetro och är en väldigt framgångsrik predikant, apologet, debattör och därför har han spenderat några år i fängesle för ett påhittat skattebrott. De har ljugit om honom. Han är ärlig. Tack Jesus att han nu är en fri man!
http://kenthovindblog.com
https://www.youtube.com/channel/UCxiEtqPja47nnqsJNrdOIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=fhfJdv-gd-Q
http://www.forbes.com/sites/peterjreilly/2015/07/07/kent-hovind-homecoming-this-week
http://www.yah-tube.com/videos/creation
http://www.creationtoday.org
http://www.freehovind.com

Guillotiner har anlänt FEMA CAMPS!! Biblisk profetia!!
http://www.youtube.com/watch?v=o_i-qmNO8HE&feature=related

Christians classified as Terrorists by Obama Administration
http://www.youtube.com/watch?v=l8ytOHkZqWA&feature=related

Hem Bibelstudier olagliga i Amerika
http://www.youtube.com/watch?v=gjJrmWbHM2I&feature=related
http://www.apg29.nu/index.php?tags=Stephanie+Fromm

Förföljelse av kristna är ett svårt ämne. En sak står klart för mig ändå. Världen är idag syndig och vill leva i synd och man kommer att dömma ut de som predikar omvändelse från synden. Jag har också levt i synd men jag har nu ändrat mitt liv och jag vill leva för Jesus och jag vet att det kommer att kosta.
Gud tillåter prövningar och straff eftersom hans eget folk har vänt sig bort från honom. Det betyder inte att de människor som bygger FEMA camps måste vara goda människor eller Guds tjänare. Många rättfärdiga människor kommer också att få lida i den stora vedermödan som är på väg att börja.
Vissa människor kommer att få lida som ett resultat av Guds vrede och Guds straff. Andra kommer att få lida som ett resultat av att de är rättfärdiga och står upp för sin tro i en gudlös värld, alltså rättfärdiga som blir förföljda på grund av sin tro.
Man får försöka urskilja lite och inte dra allt över en kam.
Det är väldigt klart för mig till exempel att kent Hovind är en god och trogen Guds tjänare. Han lider för att han är rättfärdig. Men många är de som låtsas att tjäna Gud, men inte älskar honom.

Här är några bibelverser från Hosea.

Om de än med får och fäkreatur gå åstad för att söka HERREN, så finna de honom ändå icke; han har dragit sig undan från dem. Mot HERREN har de handlat trolöst, ja, de har fött barn som inte är hans. Därför skall nu en nymånadsdag förtära dem, jämte det som de fingo på sin del.
Hosea 5:6-7

Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de har fått lida vad de har förskyllt och börjat söka mitt ansikte.
Hosea 5:15

Ja, i sin nöd ska de söka mig: »Kom, låt oss vända om till HERREN. För han har sargat oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.
Hosea 6:1

Vad ska jag ta mig till med dig Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner.
Hosea 6:4

Och de betänka icke i sina hjärtan att jag lägger all deras ondska på minnet. De äro nu kringrända av sina egna gärningar, ty dessa hava kommit inför mitt ansikte.
Hosea 7:2

Men ju bättre bete de fick, dess mättare blev de, och när de var mätta till fyllest, blev deras hjärtan högmodiga; och så glömde de mig.
Hosea 13:6

Vänd om, o Israel, till HERREN, din Gud; ty genom din missgärning har du kommit på fall.
Hosea 14:1

När Gud säger: "vänd tillbaka, Israel" gäller kommandot för alla människor som inte lyder, det är inte bara för Israel. Vi bör alla lyda Gud.

The Revival Hymn (FULL)
https://www.youtube.com/watch?v=ec5dJHtMTSg&list=FLPZ2jry9i_kGkziVtjdtu3Q&index=55

Titta och be! Det är den sista tiden. Jerusalems tredje tempel börjar!
https://www.youtube.com/watch?v=huIZhzysknI

Vakna upp Amerika! - Dumitru Duduman på The Prophecy Club
https://www.youtube.com/watch?v=8RnwWiQGZF8


'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar;
Apostagärningarna 2


Pojke ser slutet på världen! Rapture & himlen! när han bad om natten!
Jag tycker att detta vittnesbörd är intressant. Både fantastiskt och skrämmande. En vision om att stå inför Gud, Amerika under totalt förstörelse, all el avstängd, alla kristna dödas.
https://www.youtube.com/watch?v=8xcgH0uSQOs

tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt