Ty de oförståndigas avfällighet ska kosta dem livet
och dårarnas sorglöshet blir deras död.
Ordspråksboken 1:32

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Det stora avfallet i de sista dagarna


Men slutet på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra, så att ni kan be.
1 Petrusbrevet 4:7


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 27 Februari 2018
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 30 Mars 2020Den här sidan varnar för Guds vrede över synden och upproret mot honom. Även om denna sida länkar till mycket av världens orenhet är länkarna tänkta att först och främst visa på det ogudaktiga beteendet, handlingar, attityder snarare är personer - människor skapade av Gud, till hans avbild. Det finns möjlighet till förlåtelse och evig frälsning för den som bekänner och ångrar sin synd. Gud vill ge alla en chans att vända om till honom.

Nu om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och vårt församlande hos honom
Låten ingen bedra er på något sätt. För först måste avfallet ha skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, ha trätt fram,
2 Thessalonikerbrevet 2:3


Det våldsamma upproret, avfallet har nu inträffat. Vi lever i det. Detta är ett tydligt tecken på att antikrists framträdande och församlingens upptagande till paradiset är mycket nära.


DAVID WILKERSON - MEN OF ANOTHER SORT AS NEVER SEEN BEFORE (MUST WATCH!!)
https://www.youtube.com/watch?v=SezlyOPjDEs

Derek Prince mest kraftfulla predikan
https://www.youtube.com/watch?v=xOqIcumPmos

Illuminati eponerad "Temple of Lucifer" kommer att chockera dig! (R$E)
https://www.youtube.com/watch?v=Jk6gQhKa9YQ

Grant Jeffrey - Timing av uppryckelsen, the Rapture
https://www.youtube.com/watch?v=llXsGNAs6-g

Avfall till Anti-krist - David Wilkerson
https://www.youtube.com/watch?v=rPcwdtFGBkc

David Wilkerson - Sodoms Syster | måste lyssna
https://www.youtube.com/watch?v=XRPjJfeDZp0

Jesus kommer snart - Dröm!!! - förbered för uppryckelsen
https://www.youtube.com/watch?v=6CEHmXeJz9k

Tecken på den yttersta tiden - Det stora avfallet - måste se
https://www.youtube.com/watch?v=SFc1Rx5lSyc

The Revival Hymn (FULL) Kerrigan Skelly
https://www.youtube.com/watch?v=ec5dJHtMTSg&list=FLPZ2jry9i_kGkziVtjdtu3Q&index=73

7 bevis från skriften att vi lever i de sista dagarna
https://www.youtube.com/watch?v=JRXyVbCVj-c

David Wilkerson - The Great Final Separation | Full Sermon
https://www.youtube.com/watch?v=O8kYeXXzzjY

Bill Wiese - First Things First om Kristen disciplin
https://www.youtube.com/watch?v=riXc4pbWnLs

I de allra sista dagarna, vilddjurets system efter uppryckelsen
Här är vad jag tror om vilddjurets system och vad som kommer att hända efter uppryckelsen. Efter uppryckelsen när Guds barn som var redo har lämnat jorden och kommit till paradiset kommer antiKrist att samarbeta med den kristna kyrkan. Efter uppryckelsen kommer den kristna kyrkan att delas. En sida kommer få en äkta förkrosselse i hjärtat av den Helige Ande och omvända sig från sina synder och ge sitt liv till Jesus Kristus ärligt. De kommer att vägra att ta emot vilddjurets märke eller tillbe dess avbild. De kommer dö för sin tro på Jesus Kristus och gå till paradiset. Den andra delen av församlingen kommer att vara hårdhjärtad, och världstillvänd. De kommer att vara förhärdade i sina hjärtan, stolta och vägra inse det som har hänt. De kommer att lyssna till världen och budskapet blir tydligt: De dåliga människorna är nu borta. Nu är det ni som är kvar som är de goda. Ni är de rättfärdiga människorna! De andra var inte redo för Jesus tusenårsrike men ni är det. Låt oss förenas! Låt oss alla bli Ett! We Are One! Globalt medborgarskap och microchip implantat för alla.

Tredje templet i Jerusalem
Lyssna vid 3:56 Och vidare i ca 15 sekunder. "Vi kommer att leta efter den försvunna placeringen av salomos och herodes tempel"
Illuminati, Sir Evelyn de Rothschild vill bygga ett tempel i Jerusalem. De vill att hela världen skall älska deras nya religion. Därför kan de inte riva ner omars moské. Det skulle uppröra muslimer. Så vad göra? Bygga templet någon annanstans. Skapa först en villfarelse om en av de mest uppenbara faktum i Jerusalem: den historiska platsen för herodes och salomos tempel.
https://www.youtube.com/watch?v=9Rmk6_bIDMM

Sexuell lössläppthet, porr och vulgära uttryck är emot Guds vilja
Sexuell synd är allmänt accepterad i vårt samhälle. Vi reagerar inte på sånt vi ser dagligen på TV, i tidningar, i reklam etc även fast mycket av det som visas är fräckt, erotiskt, omoraliskt och orent.
Sexuell synd var tyvärr även min egen livsstil förut och min synd var allvarlig. Jesus Kristus har satt mig fri.


Alltså: Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren; rör inte vid det som är orent. Då ska jag ta emot er
2 Korinthierbrevet 6:17


Världens orena underhållning och syndiga uttryck
big brother party
sex and the city
sexiest talk show
illuminati programming mtv awards
money preachers
värsta tv predikanterna exponerade
sexiest TV ads
sexiest womens fashion
melodifestivalen transa drag queen
drag queens
goth fashion 2020
Lady Gaga satanic video
Harry Potter
Kids facial painting devil
Kids face painting skull zombie halloween
sweet jesus ice cream videos
sweet jesus ice cream images
best vr glasses
most popular recreational drugs
rfid microchip implant cashless
Lägg till listan även all internetporr folk tittar på dagligen... Guds vrede kommer snart att tömmas ut.
Dessutom har jag fått några ord som jag uppfattar kommer från Gud: När 7-åringar börjar intressera sig för porr, vad är då livet?


Bohemian Grove - dokumentär av Alex Jones
Utvalda medlemmar av världseliten, företagsledare och presidenter möts årligen för ockulta riter och perverse handlingar, människooffer vid Bohemian Grove, en avskild rekreatoinsanläggning i skogen nära San Francisco.
https://www.youtube.com
Bohemian grove sacrifice
Bohemian grove members
illuminati exposed, call for an uprising
thebolditalic.com/the-most-secretive-club-in-america
Bill Clinton hypnotized
illuminati freemason
www.geoengineeringwatch.org
weather modification nasa


Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?
Markus 8:36


Illuminati Shutting Down America
sam's club shut down
fema homeland security
www.geoengineeringwatch.org


Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens konungar reser sig upp, och furstarna smider planer med varandra, mot HERREN och hans smorde:
Psalm 2:1-2


Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; först måste bara den som ännu håller honom tillbaka tas bort ur vägen.
Sedan ska "den Laglöse" träda fram, och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --
honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som går förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta.
Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt, så att de tror på lögnen,
för att de ska bli dömda, alla dessa som inte har litat på sanningen, utan älskat orättfärdigheten.
2 Thessalonikerbrevet 2:7-12

Och HERREN sade till mig: "Gå ännu en gång iväg och ge din kärlek åt en kvinna som har en älskare och är en äktenskapsbryterska; liksom HERREN älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor."
Hosea 3:1


Vem får gå upp på HERRENS berg, och vem får träda in i hans helgedom?
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och den som inte svär falskt.
Psalm 24:3-4

Ni trolösa avfällingar, vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han blir alltså Guds ovän. Eller menar ni att detta är ett tomt ord i skriften: "Med svartsjuk kärlek längtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss"? Men så mycket större är den nåd han ger; därför heter det: "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd." Så var nu Gud underdåniga, men stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni människor med delat sinne. Känn ert elände och sörj och gråt. Ert löje vände sig i sorg och eder glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja eder.
Jakobsbrevet 4:4-10

Ni vet ju inte vad som kan ske i morgon. Ty vad är ert liv? En rök är ni, som syns en liten stund, men sedan försvinner.
Jakobsbrevet 4:14

Vår tro prövad
Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.
Därför ska ni glädja er, även om ni nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under alla sorts prövningar,
för att, om er tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld blir beprövat - detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.
1 Petrus 1:5-7

Och HERREN sade till mig: Jag vet hur Juda män och Jerusalems invånare har sammansvurit sig.
De har vänt tillbaka till sina förfäders missgärningar, deras som inte ville höra mina ord. Själva har de så följt efter andra gudar och tjänat dem. Ja, Israels hus och Juda hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder.
Jeremia 11:9-10

Du själv försköt mig, säger HERREN; du gick din väg bort. Därför uträckte jag mot dig min hand och fördärvade dig; jag hade tröttnat att förbarma mig.
Jeremia 15:6

Jag har övergivit mitt hus, förskjutit min arvedel; det som var kärast för min själ lämnade jag i fiendehand.
Hon som är min arvedel blev mot mig som ett lejon i skogen; hon har höjt sin röst mot mig, därför har jag fattat hat till henne.
Ska min arvedel vara mot mig såsom en brokig rovfågel - då må också rovfåglar komma emot henne från alla sidor. Upp, samla ihop alla markens djur, och låt dem komma för att äta!
Jeremia 12:7-9

HERRE, om jag vill gå till rätta med dig, så behåller du ändå rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka?
Du planterar dem, och de slår rot; de växer och bär frukt. Nära är du i deras mun, men fjärran är du från deras innersta.
Men du, HERRE, känner mig; du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck bort dem som får till att slaktas, och invig dem till en dödens dag.
Jeremia 12:1-3

så svara dem: Så säger HERREN: Se, jag ska fylla detta lands alla inbyggare, kungarna som sitter på Davids tron, och prästerna och profeterna, ja, alla Jerusalems invånare, så att de blir berusade.
Och jag skall krossa dem, den ene mot den andre, både fäder och barn, säger HERREN. Jag skall inte visa någon nåd, inte skona och inte förbarma mig, så att jag avstår från att förgöra dem.
Jeremia 13:13-14

Av svåra sjukdomar ska de dö; man ska inte hålla dödsklagan efter dem eller begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. Och genom svärd och hunger ska de förgås, och deras döda kroppar ska bli mat åt himmelens fåglar och markens djur.
För så säger HERREN: Du ska inte gå in i något sorgehus och inte bege dig iväg för att hålla dödsklagan, ej heller sörja dem; för jag har tagit bort min frid ifrån detta folk, säger HERREN, ja, min nåd och barmhärtighet.
Och både stora och små ska dö i detta land, utan att bli begravna; och man ska inte hålla dödsklagan efter dem, och ingen ska för deras skull rista märken på sig eller raka sitt huvud.
Man ska inte bryta bröd åt någon, för att trösta honom i sorgen efter en död, och inte ge någon tröstebägaren att dricka, när han har förlorat fader eller moder.
Och i gästabudshus ska du inte heller gå in för att sitta med dem och äta och dricka.
För så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, inför era ögon, och medan ni ännu lever, ska jag på denna plats göra slut på fröjderop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud.
När du nu förkunnar alla dessa ord för detta folk och de då frågar dig: "Varför har HERREN uttalat över oss all denna stora olycka? Och vari består den missgärning och synd som vi har begått mot HERREN, vår Gud?",
då ska du svara dem: "Jo, era fäder övergav mig, säger HERREN, och följde efter andra gudar och tjänade och tillbad dem; ja, mig övergav de och höll inte min lag.
Och ni själva har gjort ännu mer ont, än era fäder gjorde; för se, ni vandrar var och en efter sitt onda hjärtas hårdhet, och ni vill inte höra mig.
Jeremia 16:4-12


Filmer om den yttersta tiden
Doomsday Trailer
The Last Days (Los últimos días) Trailer (link 2)
I Am Legend movie trailer
Contagion trailer
Olympus has fallen Trailer
The Purge Trailer


Så sade HERREN till mig: Gå iväg och ställ dig i Menighetsporten, där Juda konungar går in och går ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar;
och säg till dem: Hör HERRENS ord, ni Juda konungar med hela Juda, och ni alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar.
Så säger HERREN: Akta er för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar.
Och för inte på sabbatsdagen någon börda ut ur edra hus, och gör ej heller något annat arbete, utan helga sabbatsdagen, så som jag befallde era fäder,
fastän de inte ville höra eller böja sitt öra därtill, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot uppmaningar.
Men om ni vill höra mig, säger HERREN, så att ni på sabbatsdagen inte för någon börda in genom denna stads portar, utan helgar sabbatsdagen, så att ni på den inte gör något arbete,
då ska konungar och furstar som kommer att sitta på Davids tron få dra in genom denna stads portar, på vagnar och hästar, följda av sina furstar, av Juda man och Jerusalems invånare; och denna stad ska då förbli bebodd evinnerligen.
Och från Juda städer, från Jerusalems omnejd och från Benjamins land, från Låglandet, Bergsbygden och Sydlandet ska man komma och frambära brännoffer, slaktoffer, spisoffer och rökelse och frambära lovoffer till HERRENS hus.
Men om ni inte hör mitt bud att helga sabbaten och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända eld på dess portar, och elden ska förtära Jerusalems palatser och ska inte kunna utsläckas.
Jeremia 17:19-27

Uppmuntran till gudsfruktighet
För Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;
den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse -
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlösa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som flitigt gör vad gott är.
Titus 2:11-14

Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar om detta, för att de som sätter tro till Gud ska försäkra sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och välgörande för människorna.
Titus 3:8

Eldsjön i Bibeln
lake of fire hell bible

Varning om helvetets eviga eld
Det känns som att Gud har talat till mig i drömmar och varnat mig om den fruktansvärda eviga elden i helvetet. Det är inte ett spel. Gud är helig. Vi måste hålla Honom helig. Hans vrede varar för evigt över dem som blir dömda. Vänd dig till Jesus Kristus med ditt liv nu! Bekänn dina synder. Erkän att du har gjort fel. Ångra dina synder! Och försök verkligen att sluta upp att göra dem. Visa Gud att du verkligen menar att du ångrar dina synder.
Gud förlåter alla som vänder sig til honom på detta ärliga sätt och ber om syndernas förlåtelse genom hans son Jesus Kristus som dog och tog straffet för våra synder, för de som bekänner Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Då finns det evig nåd! Böj dig ner på knä min vän och ge ditt liv till Gud! Be och bekänn till den levande heliga Guden!
gas spis flamma
vulkanutbrott lava

Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som inte ger någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.
De saker som sådana människor gör i helighet är det skamligt till och med att tala om;
men alltsammans blir uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. För överallt något bliver uppenbart, där är ljus.
Därför heter det: »Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig.»
Sen därför noga till, hur ni vandrar: att ni vandrar inte som ovisa människor, utan såsom visa;
och ta väl vara på varje lägligt tillfälle. För tiden är ond.
Var alltså inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja.
Efesierbrevet 5:11-17

Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; för när han har bestått sitt prov, ska han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom.
Jakobsbrevet 1:12

Mina bröder, räkna det för idel glädje, när ni hamnar i alla möjliga frestelser,
och vet, att om er tro håller provet, så skapar detta ståndaktighet.
Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga, utan fel och utan brist i något avseende.
Jakobsbrevet 1:2-4

Inte som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag strävar efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.
Ja, mina bröder, jag menar inte att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag: jag glömmer det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig
och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.
Filipperbrevet 3:12-14
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt