Och detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna Guden,
och den du har sänt, Jesus Kristus.
John 17:3

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000


Om man tar namnen på Israels 12 stammar och läser upp dem i den ordning som de står skrivna i Uppenbarelseboken får man en mening som talar om evangeliet om Jesus kristus.
Detta är helt fantastisk information mina vänner!
Detta är Guds underbara sätt att nå ut med Jesu Kristi evangelium, hans död och den frälsning som hans uppståndelse ger.
Tack vare Perry Stone hittade jag den här informationen.

Text: Carl Grinde Datum: 11 Juli 2017
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 13 Juli 2017

”Och jag fick höra antalet av dem som var tecknade med insegel, ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns stammar; av Juda stam tolv tusen tecknade, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, av Asers stam tolv tusen, av Neftalims stam tolv tusen, av Manasses' stam tolv tusen, av Simeons stam tolv tusen, av Levi stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, av Sabulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen, av Benjamins stam tolv tusen tecknade.”
Uppenbarelseboken 7:4-8


1. Juda betyder “Jag ska lova Herren”
2. Ruben betyder “Han har sett mig”
3. Gad betyder “Beviljat lycka”
4. Asher betyder “Jag är glad”
5. Naeftalim betyder “Min brottande (Gud)”
6. Manasse betyder “Får mig att glömma”
7. Simeon betyder “Gud hör mig”
8. Levi betyder “Förenad med mig
9. Isaskar betyder ”Köpt mig”
10. Sabulon betyder “En plats att vara på”
11. Josef betyder “Kommer att ge mig”
12. Benjamin betyder “Son av hans högra hand”

Tolkning: "Jag ska lova Herren för att han har sett mig och beviljat lycka. Jag är glad eftersom min brottande Gud får mig att glömma. Gud hör mig och är förenad med mig. Han har köpt mig en plats att vara på. Och kommer att ge mig, Sonen av hans högra hand.
https://www.christianityboard.com
http://die2live.worthyofpraise.org
youtube.com The Days of Noah and the Rapture - Perry Stone
youtube.com CHARACTER of the 144,000 & the SEALING

Dödahavs-rullarna - Guds ord
http://www.deadseascrolls.org.il
http://www.biblicalarchaeology.org/reviews/the-dead-sea-scrolls-a-full-history-vol-1
http://www.bibleandscience.com/onlinelearning/deadseascrolls.html


Jesu Kristi evangelium gömt i 1 Mosebok

Namnen på de tio första människorna på Jorden: Adam, Seth Enok, Kenan, Mahalalel etc har alla en särskild betydelse på hebreiska och på alla språk.
Adam betyder till exempel människa. Seth betyder utnämnd. Om du sätter alla namn i rad från Adam och hans söner till och med Noa bildas en mening som talar om det kristna evangeliet! Det här är fantastiskt! Detta är också ett sätt att nå alla Judar och kanske även muslimer med det kristna evangeliet om Jesus Kristus som Messias, Guds son, vår frälsare!


Först en introduktion till det kristna evangeliet om Jesus Kristus
Kristen tro har sina rötter i judisk religion. Kristna tror att på grund av synden kan inga människor (utom Jesus Kristus) bo hos Gud och vi är alla dömda (utsedda) för straff, död och separation från Gud på grund av våra synder. Jesus Kristus från Nasaret, Guds son, Messias tog straffet för världens synder genom sitt 100% heliga liv, död och uppståndelse. Jesus Kristus existerade innan han föddes som en människa, han existerade redan före Abraham och har varit hos Fadern sedan tidens början.
Jesus Kristus - syndlös, helig och ren är det perfekta offeret för synder och han var också villig att betala för våra synder med sitt liv. Han gav oss sitt eget liv. Han dog genom korsfästelse och uppstod på tredje dagen. Jesus Kristus gav allt, han är kärlek. Han kommer också att vara vår domare.
Alla människor som tror på honom kommer att få sina synder förlåtna och få evigt liv i paradiset med Honom och Fadern.
Jesus Kristus älskar dig. Älskar du honom?

Evangeliet gömt i 1 Mosebok
Det kristna evangeliet är gömt i 1 Mosebok. Jesus Kristus är Messias.

Här är namnen på de tio första människorna på Jorden:

Hebreiska  
Adam
Seth
Enosh
Kenan
Mahalalel
Jared
Enoch
Methuselah
Lamech
Noah
Svenska
Människa
Utsedd
Dödlig
Sorg;
Den välsignade Guden
Ska komma ner
Lära
Hans död ska ge
De förtvivlade
Vila eller tröst.


Människan (är) utsedd till dödlig sorg; (men) den välsignade Guden ska komma ner lära (att) Hans död ska ge de förtvivlade vila, tröst.
http://www.khouse.org
http://thetruthgroup.com
http://www.africa-israel.org
https://christianity.stackexchange.com

The Noah Code The Day Believers Vanish - Perry Stone
https://www.youtube.com/watch?v=SyMP9CziVHQ

Perry Stone - The Noah Code
https://www.youtube.com/watch?v=kAB6o44h-z8

The Noah Code - The Day Believers Vanish
https://www.youtube.com/watch?v=ON3YbNsMUlY

Bra predikningar
http://www.tscnyc.org/media_patrick pierre

Herren kommer snart
https://www.youtube.com/watch?v=9rQxKqQaC4s

Instruktioner om uppryckelsen från Herren 7 Oktober, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=842r_D1-8gQ

Grant Jeffrey - Timing för uppryckelsen
https://www.youtube.com/watch?v=llXsGNAs6-g

(1 2) Grant Jeffrey - Uppryckelsen vs. Den andra tillkommelsen
https://www.youtube.com/watch?v=AWI1_WVbF1w


Så har han också gjort er levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder
Efesierbrevet 2:1


Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud,
Romarbrevet 3:23


För den lön som synden ger är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23


Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, som han har älskat oss med, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta!
Efesierbrevet 2:4-5


I honom har vi frälsning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Efesierbrevet 1:7


I honom har vi också fått vår arvslott, vi som förut var bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.
Efesierbrevet 1:11


men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.
Romarbrevet 5:8


För om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.
För genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst.
Romarbrevet 10:9-10


"För Människosonen är herre över sabbaten.”
Matteus 12:8


"Jag och Fadern är ett.”
Johannes 10:30Bibelnamnskoder från Adam till Jesus

(Bible-codes.org) "En fantastisk profetia dyker upp när betydelsen av alla 72 namn i släktleden från Adam till Jesus läses i följd!"
Okej det här är också fantastiskt, fantastiskt! Gud är verkligen suverän. Dolda meddelanden om Jesus Kristus Messias i Gamla testamentet.


Bibelnamnskoder från Adam till Jesus
http://www.bible-codes.org
http://www.bible-codes.org/Names-bible-code-printable.htm
http://www.propheticvoice.co.uk

Names Bible Code Illustrated: Adam to Jesus (10 min)
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_43851

Names Bible Code: Adam to Jesus (4 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=fAHR7xroIIQ

The Living Word Bible School Inc
http://www.thelivingword.org.au

"Yeshua Is My Name"
http://www.grantjeffrey.com/article/article6.htm

Jesus (Yeshua) Code in the Bible (Tanakh)! "Yeshua is My Name!" - Yacov Rambsel
https://www.youtube.com/watch?v=C1lLZ-wHZ9s

Bible Code: Jesus is My name
https://www.youtube.com/watch?v=oC5qf5I3sSI

biblecodedigest.com
https://www.biblecodedigest.com/page.php?PageID=488

Grant Jeffrey bible prophecy revealed
https://www.youtube.com/Grant Jeffrey bible prophecy revealed

Grant Jeffrey bible prophecy revealed
https://www.youtube.com/Grant Jeffrey bible prophecy revealed

grant jeffrey final warning
https://www.youtube.com/grant jeffrey final warning

Shadow Government
https://www.youtube.com/watch?v=kVahu87_tiM

Grant Jeffrey media
grantjeffrey./shop

Aug. 5, 2012 - Ben Crandall - Your Faith Tested by Fire
https://www.youtube.com/watch?v=l8O13a1Sxcc

John Smith
Video om att Jesu blod rann ner på förbundsarken. Genom detta gör Jesus slut på vår anklagare.
https://www.youtube.com/channel/UChwVX3GzVlU-QNWZtfIW1KQ

Is Jesus the Jewish Messiah? - Rabbi Daniel Freitag and Dr. Michael Brown
https://www.youtube.com/watch?v=w0IThMUEiO4

Jesus Appears to Atheist
https://www.youtube.com/watch?v=v2yPmZ48t8Utags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt