Och detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna Guden,
och den du har sänt, Jesus Kristus.
Johannes 17:3

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna.
Jesus Kristus - Guds heliga PåsklammPåsken är den mest centrala högtiden i den kristna tron. Det är firandet av Messias - Jesus Kristus, Guds Son, som dog och tog straffet för världens synder. Jesus återuppstod på tredje dagen och besegrade synd och död. Jesus Kristus har nu nyckeln till döden och livet. Alla människor som tillhör honom kommer att få evigt liv med honom och Fadern i himlen.

Text: Carl Grinde Datum: 15 April 2017
Även återgiven text från länkade sidor
Tack till Ulf Hedin och Bibelklubbarna i Örebro som bidragit med bra Bibelord och kunskaper om Guds ord.
Uppdaterad 4 Juli 2017Jesus Kristus är vägen till Fadern
Jesus Kristus är Guds son, Messias - Guds heliga Påsklamm som slaktades för våra synder. Han dog och tog straffet för dig och mig. Jesus Kristus dödades precis när alla Judiska familjer slaktade sina påsklamm bara en liten bit bort.
Gud gjorde det mycket klart: Detta är mitt offerlamm för världens synder. Jesus Kristus är Guds heliga Påsklamm.
Jesus Kristus dog och tog straffet för världens synder. Jesus återuppstod också från döden och sitter nu i himlen på Guds högra sida.

Påskens ursprung i judiska påsken
När Israels folk levde som slavar i Egypten sände Gud 10 plågor till Egypten så att Farao skulle släppa Israels folk. Men Farao var envis och sa: Nej!
Då sände Gud en sista plågan över Egypten: dödsängeln. Detta var den sista plågan innan uttåget ur Egypten.
Alla familjer Israel slaktade ett lamm och smorde dörrposterna i sina hem med lammets blod. När dödsängeln kom och såg blodet på dörrposten gick han förbi. I egyptiernas hus gick ängeln in i och dödade alla förstfödda barn.


Bibelord om den Judiska Påskens ursprung
Och Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: »Bege er hem, och ta er ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet.
Och ta en knippa isop och dopa den i blodet som är i skålen, och bestryk det övre dörr träet och båda dörrposterna med blodet som är i skålen; och ingen av er ska gå ut genom sin hus dörr förrän morgonen.
För HERREN ska gå fram för att hemsöka Egypten; men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de två dörrposterna, ska HERREN gå förbi dörren och inte tillåta Fördärvaren att komma i i era hus och hemsöka er.
Detta ska ni hålla; det ska vara en stadga för dig och dina barn till evig tid.
Och när ni kommer in i det land som HERREN ska ge åt er, som han har lovat, ska ni hålla denna gudstjänst.
När då era barn fråga er: 'Vad betyder denna er gudstjänst?',
ska ni svara: 'Det är ett påskoffer åt HERREN, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten, när han hemsökte Egypten, men skonade våra hus.'» Då böjde folket sig ned och tillbad.
Och Israels barn gick iväg och gjorde så; de gjorde som HERREN hade befallt Mose och Aron.
2 Mosebok 12:21-28

Det Hebreiska ordet pascha: påskmiddag eller påsklammet
http://biblehub.com/greek/3957.htm

Det Hebreiska ordet pesach: (engelska Passover)
http://biblehub.com/hebrew/6453.htm


Judisk Påsk - blod struket på dörrposter
Blodet på dörrposterna var tecknet för räddning, frälsning.
Bilder på Judiska påskritualer, blod på dörrar


Jesus sa: "Jag är dörren"
Jesus Kristus blev slagen, piskad, pryglad och korsfäst - blodig över hela kroppen,
Bilder på Jesus blodiga kropp Jesus korsfäst


"Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bli frälst, och han ska få gå ut och in och ska finna bete."
Johannes 10:9

Påsklammets judiska tradition
I ett och samma hus ska det ätas; du ska inte föra något av köttet ut ur huset, och inget ben på det ska ni slå sönder.
2 Mosebok 12:46

För detta skedde, för att skriftens ord skulle fullbordas: »Inget ben skall sönderslås på honom.»
Johannes 19:36


"Han bevarar alla hans ben; inte ett enda av dem ska sönderslås."
Psalm 34:21


INRI - Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm
"Jesus från Nasaret, judarnas kung."INRI - Pontius Pilatus ord skrivna över Jesus på korset
INRI är latin och betyder: Jesus av Nasaret, judarnas kung.
http://christiananswers.net
http://www.thenazareneway.com

Jesus Kristus blev korsfäst som ett straff för våra synder
Varning, det här är bilder av torterade människor täckta av blod.

Jesus sista ord på korset
http://www.excerptsofinri.com
http://www.ldolphin.orgPsalm 22:1

"Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"
Psalm 22:1
Psalm 22 - hela kapitlet


Matteus 27:46

Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: "Eli, Eli, lema sabaktani?"; det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"
Matteus 27:46


"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"
Dessa ord finns i Psalm 22 och dessa ord är sades också av Jesus Kristus på korset precis innan han dog.
Här är sidor om Psalm 22 som profetia om Jesus Kristi lidande och död på korset.
http://www1.cbn.com
http://www.themoorings.org
http://www.aboutbibleprophecy.com
https://blog.logos.com
https://www.oneforisrael.org

Jesus allra sista ord på korset: "Det är fullbordat."
Det grekiska ordet Tetélestai kan översättas till "fullbordat" eller "färdigt", vilket innebär att en handling avslutas, som fullgör uppfyllandet av syftet.
Det är ett ord som användes i det gamla romerska imperiet för att skrivas på skuldebrev när skulden till fullo var betald. Jesus Kristus tog straffet för våra synder. Han betalade det ultimata priset för vår eviga frälsning. Tack, Herre Jesus!
http://www.asraresearch.org
http://www.jesus.org
https://faithbibleministriesblog.com
https://caseyhobbs.com
http://theway.i-am.site
http://www1.cbn.com
https://faithbibleministriesblog.com
https://faithbibleministriesblog.com

Jesus Kristus är grunden för Guds nya förbund
Judar äter påsklammet som ett tecken på sin identitet som Guds utvalda folk. Innan utvandringen ur Egypten var lammets blod på deras dörrposter ett tecken på frälsning och Guds kärlek och barmhärtighet.
Genom Jesus Kristus, Messias, Guds son, upprättade Gud ett nytt förbund med Israel och hela världen. Jesus kom som det ultimata offret för synder. Han är helig och har aldrig syndat. Han dog genom korsfästelse och uppstod för att ta straffet för våra brott och synder.
Jesus död och uppståndelse ersätter de Judiska slaktoffren i templet. Jesus Kristus har auktoritet att förlåta synder. Genom honom får vi nåd, barmhärtighet och förlåtelse för våra överträdelser, brott och synder. Jesus älskar oss och hans kärlek är ett bevis på Faderns kärlek till oss. Jesus Kristus har gjort Fadern känd för oss som Bibeln säger.
Jesus Kristus upprättade också den heliga nattvarden. En helig ritual när hans troende äter bröd och dricker vin som representerar Jesus Kristus egen kropp och blod.
När judar äter påsklammet, äter kristna nattvarden. Vi tror att Jesus Kristus är Guds heliga och perfekta påsklamm.
De gamla judiska offerceremonierna i templet behövs inte längre. Jesus Kristus dog en gång för alla och var det perfekta offret för synder.
Bilder på den Heliga Nattvarden

Jesus Kristus är tecknet för påsken och Guds nya förbund med Israel
https://www.ucg.org


"Kristus är uppstånden!"
"Ja Han är sannerligen uppstånden!"


Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv; och det livet finns i hans Son.
Den som har Sonen, han har livet; den som inte har Guds Son, han har inte livet.
Detta har jag skrivit till er, för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

1 Johannesbrevet 5:11-13


Då vi nu ska få ett rike som inte kan skakas, så låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud, honom till behag, med helig fruktan och respekt.
Ty "vår Gud är en förtärande eld".

Hebreerbrevet 12:28-29


Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus.
1 Korinthierbrevet 3:11


Bra lovsånger om Jesus Kristus
Providence Thomas' Song (finns på Spotify)

Harding University Concert Choir He (finns på spotify)

David Slater Turn your eyes upon Jesus (finns på Spotify)

David Slater Have You Seen Jesus My Lord? (finns på Spotify)

Jonas Engström The Fathers song

David Arkenstone: Celtic Hymns In Christ Alone

Dallas Christian Adult Concert Choir, David Slater What Can Wash Away My Sin? (Congregational)

Free Indeed & Jerome Williams Jesus let us come to know you

David Slater Have You Seen Jesus My Lord?

Harding University Concert Choir och David Slater Jesus is Lord (finns på Spotify)tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt