Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Jesaja 11-6

  förnybar energi     tech     oberoende nyheter     tro på Gud     hälsa     kultur     trädgård     den nya världsordningen  
      Carl Grindes webbsida     

Undervisning om paradiset i Bibeln


"Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer." Uppenbarelseboken 21:1
"- I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? " John 14:2

Text: Carl Grinde Date: 24 Oktober 2013
Foton: istockphoto.com, pixabay.com redigerade av mig, vissa bilder har jag fotat.
Uppdaterad 27 December 2019


Detta är hur paradiset kan se ut, men förmodligen ännu bättre!
Bibeln lär att Gud kommer att skapa en ny planet, en ny jord, eftersom den nuvarande världen kommer att bli helt förstörd. Den eviga paradiset kanske kan se ut så här.
tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset


Betty Cone dör och träffar Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=Y5qkBuxtQfU

Den här rastamannen ser himlen | HANS VITTNESBÖRD
https://www.youtube.com/watch?v=IuJeZfjEmJY

Ett oförglömligt besök i himlen
https://www.youtube.com/watch?v=0JahvD6RnfU

Min glimt av evigheten - Betty Malz (Börja se from 30:00)
https://www.youtube.com/watch?v=mQtuN8yw5Hw&t=2128s

Richard Sigmund min tid i himlen - helt vittnesbörd
https://www.youtube.com/Richard+Sigmund+-+my+time+in+heaven

Det här är en fantastisk video om Richard Sigmunds besök i paradiset. Detta vittnesbörd verkar vara äkta enligt mig. Lyssna vid 2:15:46 "Profetiskt fick jag höra sju tecken (senare ..) sjufaldiga tidvågsvågar, Guds sista drag som bryter på evighetens stränder. Den största delen kommer att hällas ut på landsbygden." Jag söker min brud på ödmjuka ställen. Jag föddes i ett stall.""

Richard Sigmund - my time in heaven - vittnesbörd om himlen!!
https://www.youtube.com/Richard+Sigmund+-+my+time+in+heaven


" Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Bibeln, Johannes 14:6


Jesus är vägen till Gud
Allt handlar om vår relation till Jesus och det är avgörande för evigheten. Om vi är vänner med Jesus kommer han att försvara oss och tala till vår fördel på domens dag. Han kommer att vara vår advokat inför Gud på domedagen. Och Jesus har vunnit seger! Han lever! Han älskar dig! Ta emot honom som din Herre.
Hur kommer paradiset att vara? Tyngdpunkten i himlen kommer förmodligen att vara: att tjäna och prisa Gud och Jesus, men också att slappna av och göra andra saker. Bara trevliga människor! Ingen ångest, smärta, slagsmål, tjuvar, brott, sorg sjukdom, död eller synd. Bara god mat och dryck, skratt, glädje, lycka, kamratskap, kärlek, vänskap, helighet, tro, renhet och rättvisa. Domstolar kommer inte att behövas. Detta liv för evigt! Gud och Jesus kommer alltid att finnas, lysande. Bibeln säger att solen inte längre kommer att behövas eftersom Gud och lammet, Jesus kommer att skina på oss. Gud själv skall vara ljuset.

Ian McCormack föredetta ateists nära döden upplevelse, ett kraftfullt vittnessbörd om Gud
Han är en surfare, dykre som var död i 15 minuter och mötte Gud i himlen. Gud talade till honom. Detta vittnessbörd om Guds helighet, härlighet, kärlek, nåd och förlåtelse är helt fantastiskt!
http://www.youtube.com/watch?v=sTU7MfOgDKM
http://www.aglimpseofeternity.org Ian McCormacks hemsida, väldigt bra! Prisa Gud!


"Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå."

Isaiah 65:17


Bilder på Guds heliga tron och Jesus Kristus Messias i paradiset
Det kommer verkligen att bli häftigt att stå framför Guds tron och prisa Honom, Jesus Kristus och den Helige Anden. Guds lysande härlighet, kärlek och strålglans överallt. Denna lovprisning kommer att fortsätta för alltid.
tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset

Jesus Kristus som Lejonet av Juda
All ära åt Jesus Kristus Kungars Kung och Herrars Herre! Prisa Honom för Hans underbara kärleksfulla gärning och för frälsningen Han ger oss.
Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah

Vittnessbörd om himlen - Oden Hetrick himlen är sannerligen verklig
http://www.youtube.com/watch?v=p2X0HLI0oDw#t=2593
http://www.youtube.com/watch?v=23ga7_dGXCg
http://www.youtube.com/watch?v=6nPhCuKthtk Oden hetrick heavenvisit
http://www.loishetrick.com/God.htm
http://www.loishetrick.com/contents.htm
Google images results Oden Hetrick
http://www.odenhetrick.com/order.html

Biblisk undervisning om himlen
http://www.bible.ca/su-heaven.htm Himlen är Guds andliga närvaro
http://www.bible-teaching-about.com/heaven.html
http://www.relevantbibleteaching.com/site/cpage.asp?cpage_id=140010243&sec_id=140001239
https://www.christiancourier.com/articles/1159-what-are-the-new-heavens-and-new-earth
http://www.openbible.info/topics/new_heavens_and_new_earth
http://www.pb.org/pbdocs/newearth.html
https://bible.org/seriespage/21-new-heaven-and-new-earth
http://www.jesusteachings.com/otherearth.html
http://www.freedominchrist.net/BIBLICAL%20STUDIES/New%20Testament


https://bible.org/seriespage/heaven-home-redeemed
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+21&version=KJV
http://www.bible-knowledge.com/new-heaven-and-new-earth
http://www.relevantbibleteaching.com/site/cpage.asp?cpage_id=140038399&sec_id=140001239
http://www.bumby.org/questions/bible-answers/2012/11/28/new-heavens-new-earth
http://www.biblewriter.com/revelation21.htm
http://www.bibletruthkeys.com/The%20New%20Jerusalem.htm
http://www.sundaylaw.net/books/other/smith/dr/drrev21.htm
http://biblestudyplanet.com/what-heaven-will-be-like/
http://4witness.org/the-new-heavens-and-the-new-earth-when-and-how
http://www.hccentral.com/eller7/part10.html
http://www.bibleexplained.com/revelation/r-seg21-22/r21a.htm
http://www.cupofwrath.com/risen-dust/03-heavens.php
http://www.teachinghearts.org/dre17hrev22.html
http://www.ligonier.org/learn/devotionals/a-renewed-creation
https://www.ministrymagazine.org/archive/2005/01/new-heaven-and-t
http://www.bibleplus.org/heaven/heaven.htm
http://www.biblewheel.com/InnerWheels/Revelation/Rev21.php
http://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelat
http://www.bobbyclarktenor.com/teaching.html
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/heaven-bible-verses
http://www.keyway.ca/htm2012/20121220.htm
http://www.lesfeldick.org/lesbk14.html
http://www.kjvbible.org/firmament.html
http://www.usccb.org/bible/revelation/21
http://www.nonsda.org/study9.shtml
http://apologeticfront.com/2012/11/17/is-paradise-earth-a-biblical-teaching
http://www.freechristianteaching.org/modules/smartsection/item.php?itemid=494#axzz2igCzeJOP
http://www.gardenofpraise.com/bibl35s.htm
http://www.ucg.org/booklet/heaven-and-hell-what-does-bible-really-teach/
"Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn. 5 Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns."

Bibeln, Psalm 147:4-5
"Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade."

Bibeln, Mattheus 10:30"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer."

Bibeln, Uppenbarelseboken 7:9

" Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras."

Bibeln, Daniel 7-14


Det vackra Wisteria blomman, trädet, kan himlen se ut så här?
Här är lite mer länkar till Google bilder på det vackra Wisteria trädet. Prisa Herren Gud som kan skapa så vackra saker! Gud är underbar!
Tree Wisteria Tree Wisteria Tree Wisteria Tree Wisteria
"ja, Gud själv skall vara hos dem 4 och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget."

Bibeln Uppenbarelseboken 21-4"Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, 21 vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp -- genom den kraft varmed han ock kan underlägga sig allt. Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade."

Bibeln Filipperbrevet 3-20-22Böcker om himlen
http://www.barnesandnoble.com/w/to-heaven-and-back-mary-c-neal/1110980881

Himmelska visioner av Profeterna Jesaja 52 -Heavenly Visions of the Prophets: Isaiah 52
http://www.newcreationministries.tv/isaiah-52.html

Det himmelska berget zion
http://disciplernetwork.blogspot.se/2013/05/the-heavenly-mount-zion-notes-from.html

Uppenbarelsen av Jesus
http://www.temkit.com/08-Bible-Prophecy/Knowing-Prophecy/rev_21-22.htm

Att skapa en Sion Kultur mitt i Babylon
http://www.blakeknightley.com/creating-a-zion-culture-in-the-midst-of-babylon

Darnisha erfar ett himmelskt möte efter att hon drunknat! (nära döden upplevelse)
http://www.youtube.com/watch?v=_WXU9u1u8C0

Få en bra relation till Gud genom Jesus
Om du tror på honom, bekänn Jesus Kristus som Messias och din personliga frälsare, säg det högt med din röst. Bekänn för honom att du är en syndare, att du gör fel ibland. Be om hans förlåtelse. Han vill förlåta dig.
Jesus kan ändra riktningen på ditt liv. Han kan göra det bra om det är dåligt. När han gick här på jorden för 2000 år sedan drabbades också, mycket hårt. Han blev till och med torterad och dödad. Men Gud har uppväckte honom från de döda och förde honom tillbaka till livet efter 3 dagar. Jesus tog straffet för våra synder. Vi måste bara acceptera hans förlåtelse, ta emot den, bekänna honom som vår frälsare, och tacka honom . Vi ska försöka vara som honom. Vi ska också försöka leva enligt hans ord och läror. Det är vad det är att vara kristen. Även när vi misslyckas förlåter han oss. Men han sade också att en tro utan gärningar är en död tro. Jesus känner vårt hjärta. Det vi strävar efter är viktigt för honom.
Bibeln lär att Jesus är Guds son. Han är verklig, han lever och han älskar dig!
Han är övernaturlig men ändå verklig och fullt närvarande. Han ger frälsningen som en fri gåva.
tags: Jesus, Jesus Kristus, Gud, skapare, skapelsetro, skapelse, bibleln, kristen tro, kristen, kyrka, religion, hopp, gudstro, jorden, naturen, ekosystem, planeten, planet, natur
Bibelkoder, profetior om Jesus Kristus som Messias i 1 Mosebok. Evangeliet dolt i namnet på de 12 stammarna av de 144,000 .. och mer.
Påsk - Guds nya förbund, våra synder förlåtna. Jesus Kristus - Guds heliga offerlamm.
Jesus Kristus är Israels och hela världens Judiska Messias
Hur man blir frälst.
Att bli en Kristen.
Israel - Guds heliga land.
Jerusalem - Herren Sebaots heliga stad, Jesus Kristus stad.
Förbundsarken har hittats!
Varningar för kyrkan i den yttersta tiden.
Grunderna för kristen tro och grundläggande sanningar, historisk tidslinje.
De Tio Budorden.
Den förbjudna frukten, Adams fall.
För de som söker Gud finns det hopp. Gud är verklig. Namn och titlar på Gud. Många vackra foton på skapelsen.
Himmelska uppenbarelser om paradiset, Gud Fadern och Jesus Kristus. Ge ditt liv till Gud.
Kristen musik, lovsånger, gospel, reggae, bluegrass, hymner
Det nya Jerusalem i himlen, Guds heliga stad kommer vara enorm. Kristus brud tvättad ren. Visioner om paradiset.
Skapelsen -Bilder på vacker natur och djur.
Den mänskliga kroppen är ett resultat av intelligent design
Stora brister i evolutionsteorin
Gud den allsmäktige skaparen vår fader, Abraham och Moses Gud. Argument och länkar till Kristen skapelsetro och värdegrund.
Länkar till kristen tro, Jesus och församlingar.
Varningar i den yttersta tiden - först uppryckelsen, sedan Guds vrede och domar. Kristi brud förbered dig!
"Se, jag kommer snart och har med mig min lön." Uppryckandet av församlingen.
Drömmar om uppryckelsen, profetiska drömmar, varningar
Guds varning till de tysta väktarna. Varningar till de olydiga. Vad avgör om du är frälst eller inte?
Varningar till de fem oförståndiga jungfrurna
Och inför honom ska församlas alla folk... "Jag var hungring, Jag var törstig, Jag var en främling"
Vad är vilddjurets märke?
Guds dom för dem som inte söker honom. Valda predikningar och Bibelord.
Förföljelse av Kristna
Namn på Gud och Jesus i Bibeln. Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bilder på Jesus Kristus
Jesus Kristus är Guds son, Messias - vår frälsare. Han tog det ultimata straffet för våra synder. Han återuppstod också från döden. Genom honom kan du få evigt liv.
Jul evangeliet, den historiska berättelsen om Jesus Kristi födelse, Betlehems stjärna, änglarna, de vise männen, Herodes
Jesus Kristus korsfästelse. Han gav sitt liv. Han gav allt han hade. Bibelverser om helgelse och frälsning
Jesu Kristi uppståndelse. Han, Guds son besegrade döden.
Han dog och uppstod på tredje dagen. Han är Herre över Sabbaten.
Jesus Kristus är vår överstepräst. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Mer Bibelord från Hebreerbrevet. Det gamla förbundet har upphört.
Utvalda predikningar och vittnesbörd.
Platsen för Moses korsning av Röda havet och Noaks Ark hittade. Sodom och Gomorras ruiner upptäckta.
Abort stoppar ett hjärta som slår.
Respektera livet och ta ställning mot abort.
Att övervinna sexuell synd
Porneia, homosexualitet, sexuell synd
Ägd av porrmissbruk. Bli av med porrmissbruk och återskapa livet.
Att bedra sig själv som Kristen och avfalla från tron, leva i synd
Falska nyheter, falska profeter, falska lärare, betalda skådespelare på Youtube
Det stora avfallet i de sista dagarna
Undervisning om helvetet i Bibeln
Undervisning om himlen i Bibeln
Bibelverser om Gud, Den Evige. Bibelverser om nåd, Guds frälsningsplan, tid och evighet
Bibelverser om att ära Gud. Han är det bästa som finns. Gud är värdig att prisas
Bibeln inläst som ljudfil online. Lyssna till Guds ord på webben. Bibeln i text online.
Healing, mirakler, Kathryn Kuhlman och mer. Jesus är en stor healer.
Listor på uppfyllda profetior och genomförda mirakler i Bibeln
Filmer med kristet budskap, The Passion of the Christ, Bibeln: Miniserien, De tio budorden, Apostlagärningarna och mer.
1 Mosebok valda delar
2 Mosebok valda delar
3 Mosebok valda delar
4 Mosebok valda delar
5 Mosebok valda delar
Samuelsboken valda delar, Apostlagärningarna.
David smord som kung över Israel.
Bibelverser från 1 Samuelsboken och 2 Samuelsboken
Valda bibelverser om Elia och Elisa,
första och andra Kungaboken.
Daniels bok valda delar
Kung David, förfader till Jesus från Nasaret. Jesus kristus som är Messias och Israels eviga Kung.
Matteusevangeliet valda Bibelord
Markusevangeliet valda Bibelord
Lukasevangeliet valda Bibelord
Johannesevangeliet valda Bibelord
Apostlagärningarna valda Bibelord
Romarbrevet valda Bibelord
Första Korinthierbrevet valda delar
Andra Korinthierbrevet valda delar
Galaterbrevet och Efesierbrevet valda delar
Kolosser- Thessalonikerbrevet, Timoteusbrevet valda Bibelord
Att be till Herren under bar himmel
Vintern är en bra tid för bön utomhus
Inspiration och motivation i bön och tillbedjan
Att Söka Gud genom fasta och bön
Hälsosam kost, lågkolhydrats kost
Fariseism och religiös stolthet
Bibeln och homosexualitet. Jesus kan förändra ett homosexuellt liv. videos med vittnesbörd.
Efter 20 år som bög så lever jag inte ett homosexuellt liv längre.
Konflikten av att vara homosexuell och kristen. Min erfarenhet, mina dikter.
Mina andliga erfarenheter, mitt möte med Jesus Kristus - kraftfull strålande energi, himmelsk glädje, absolut Gudomlig kraft, mitt liv och mina drömmar
Om mig, kontakt